Ann-Catrine Eriksson föreläste på Forskartorget, Bokmässan

Ann-Catrine Eriksson är universitetslektor och undervisar i konstvetenskap vid Umeå universitet.

2003 disputerade hon på en avhandling om konstnärsparet Charles Rennie Mackintosh och Margaret Macdonald, om deras interiörkonst och hur de arbetade för att modernisera boendet estetisera det.

2011-2014 var hon del av det tvärvetenskapliga forskningsprojektet, Imitatio Mariae: Jungfru Maria som förebild i medeltida Sverige, om Mariabilder utifrån genusperspektiv, emotionsteori, retorik och materiell kultur. I projektet har de tittat på vilket kvinnoideal Jungfru Maria utgjorde för den tidens människor, som gärna ville imitera henne. Hon var dessutom en förebild för både män och kvinnor.

Förutom forskning håller Ann-Catrine Eriksson konstvandringar, offentliga föredrag och visningar av exempelvis Umedalens Skulpturpark.

Ann-Catrine Eriksson föreläste  på Forskartorget med programmet;
Förebilden Jungfru Maria
Fredag 23 september, kl: 11.10–11.25

Comments are closed.