ATT VARA HEMMA OCH FRU

Hur var det att vara hemmafru i ett samhälle där återuppbyggnaden efter kriget ökade behovet av arbetskraft och man satsade på yrkesutbildning även för kvinnor, samtidigt som kvinnans roll som mor betonades? Lär dig mer om livet som hemmafru i det efterkrigstida Finland. Genomfördes på Bokmässan 28 september 2014.
Medverkande: Lena Marander-Eklund, docent i Nordisk folkloristik, Åbo Akademi Moderator: Wivan Nygård-Fagerudd
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland

Comments are closed.