Program 2015

Läs mer

Retorikprofessorn har ordet

För att hålla hög innehållsmässig kvalitet på de program som Forskartorget presenterar har ett vetenskapligt råd tillsatts som ser över samtliga inkomna programförslag.  Representanterna i rådet är själva…

Läs mer

Anna Sjöström Douagi

Varför var och är det viktigt att vara med i en aktivitet som Forskartorget? För att det är ett spännande forum och en bra samling kring forskningsfrågor och…

Läs mer

Jenny Björkman

Varför engagerar sig RJ i Forskartorget?
 – Vi valde att engagera oss i Forskartorget för att vi tycker att det är ett utmärkt sätt att nå en bredare…

Läs mer

Kristina Billow

Varför deltar ni i Forskartorget? -– Vi tycker att det är en väldigt bra scen att vara på, inte minst rent varumärkesmässigt. Alla programpunkter håller hög klass och…

Läs mer

Forskartorget 2014

Välkommen att medverka på Forskartorget 2014. Hör av dig till oss så berättar vi mer. Du kan läsa mer om vad som hände på Forskartorget i fjolårets rapport…

Läs mer

MEDELTIDEN SYNAD

Medeltiden synad i prydnadssömmarna De konstfulla broderierna är bland det vackraste som medeltiden lämnat i arv. Oftast utfördes de i mycket invecklade tekniker. Här visas exempel på sådana…

Läs mer