Är du forskare – se hit!

Är du forskare och har något viktigt att berätta? Anmäl då ditt intresse om att tala på Forskartorget.

Forskartorget är ett forum som tillsammans med universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, företag, organisationer och bokförlag presenterar ett tvär- och populärvetenskapligt program. Forskartorget väljer att dyka upp i sammanhang och på platser där vi känner att synligheten och kontakten med publiken är viktig. Forskartorgets huvudarena har under många år varit Bokmässan i Göteborg. Vi har också deltagit under Umeå2014 (Kulturhuvudstadsår) och planer finns nu att göra nedslag vid för Forskartorget relevanta evenemang och städer.

Vill du vara med som föreläsare eller har du förslag på hur vi tillsammans kan utveckla Forskartorget, mejla till: info@forskartorget.se

Comments are closed.