Fredag 23 september

09.15–09.30
Polly Björk Willén
SPRÅKPOLICY I FLERSPRÅKIGA FÖRSKOLOR

Ta del av forskning om hur språkpolicy i flerspråkiga förskolor och familjer samspelar med språkpolicy på en samhällelig och politisk nivå.
Medverkande: Polly Björk Willén, universitetslektor i pedagogiskt arbete
Arrangör: Linköpings universitet
Besökare: 50

 

09.40–09.55
Oscar Simonsson
VISSELBLÅSARE AVSLÖJADE LIVSFARLIGA PLASTSTRUPAR

Oscar Simonson var en av de fyra läkarna på Karolinska Institutet som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för fusk. Han fick betala ett högt pris.
Medverkande: Oscar Simonsson, forskare och läkare vid Thoraxkliniken,
Karolinska Institutet. Moderator: Per Snaprud
Arrangör: Forskning & Framsteg
Besökare: 80

 

10.05–10.20
Jenny Nilsson Folke
HUR SKA SKOLAN TA EMOT NYANLÄNDA ELEVER?

Språk, normer, hierarkier – för nyanlända är allt nytt. Hur ska skolan ta emot eleverna? Vad krävs för att nyanlända ska kunna få fullständiga betyg?
Medverkande: Jenny Nilsson Folke, doktorand, barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Arrangör: Vetenskapsrådet
Besökare: 50

 

10.30–11.00
Anu Koivunen, Fredrika Lagergren Wahlin
DIGITAL ANARKI ELLER CIVILISERAD BILDNING?

Effektiv kunskapsbildning och spridning är en av tryckfrihetens förtjänster. Vad sker med demokratisk kunskapsbildning i det digitala samhället?
Medverkande: Anu Koivunen, professor, Stockholms universitet och Fredrika Lagergren Wahlin, universitetslektor, Göteborgs universitet
Arrangör: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Besökare: 55

 

11.10–11.25
Ann-Catrine Eriksson
FÖREBILDEN JUNGFRU MARIA

Genom att utgå från konstverk och texter om den medeltida Mariakulten får vi ta del av deras syn på den ideala kvinnan och mannen.
Medverkande: Ann-Catrine Eriksson, universitetslektor, inst. för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond
Besökare: 70

 

11.35–11.50
Kirsi Vainio-Korhonen
BARNMORSKOR, FÖDANDE OCH KROPP PÅ 1700-TALET

De utbildade barnmorskorna var länge en yrkesgrupp som både hyllades och föraktades, men deras insats för minskad barndödlighet var betydande.
Medverkande: Kirsi Vainio-Korhonen, professor i historia, Åbo universitet
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland
Besökare: 75

 

12.00–12.15
Andreas Fejes
MEDBORGERLIG BILDNING I MIGRATIONENS TIDEVARV

Vad innebär det för migranter att bildas till medborgare inom vuxenutbildning och folkbildning? Tas erfarenheter tillvara? Vem inkluderas? Vem exkluderas?
Medverkande: Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik
Arrangör: Linköpings universitet
Besökare: 50

 

12.25–12.40
Torbjörn Lodén
KONFUCIUS OCH KONFUCIANISMEN

Konfucius levde för 2 500 år sedan, men citeras än idag. Torbjörn Lodén, framstående sinolog, berättar om hans liv och tid samt om konfucianismen.
Medverkande: Torbjörn Lodén, professor emeritus i Kinas språk och kultur, Stockholms universitet
Arrangör: Appell Förlag
Besökare: 75

 

13.15–13.30
Klas-Göran Karlsson, Kim Salomon
DEN MÖJLIGA HISTORIEN

Att spekulera kring vad som hade hänt om historien tagit en annan vändning är en tankelek som fördjupar förståelsen av den faktiska utvecklingen.
Medverkande: Klas-Göran Karlsson, professor i historia och
Kim Salomon, senior professor i historia
Arrangör: Lunds universitet
Besökare: 95

 

13.40–13.55
Joakim Forsemalm, Jenni Reuter
ÄR HÅLLBARA STÄDER VID VATTENDRAG EN UTOPI?

Älvstaden i Göteborg ska vara både miljömässigt och socialt hållbar. Går det att bygga hållbart på attraktiv central mark nära vattnet?
Medverkande: Joakim Forsemalm, forskare, Göteborgs universitet och Jenni Reuter, professor, Aalto-universitetet.
Arrangör: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Besökare: 50

 

14.05–14.20
Lisbeth Rydén
ALLT ÄR INTE STRESS ELLER DÅLIGT LEDARSKAP

Varför mår vi dåligt på jobbet, fast vi, enligt modellerna, inte borde? Vad är det för drivkrafter som påverkar? Hur kan vi tänka kring frågorna?
Medverkande: Lisbeth Rydén, doktorand i företagsekonomi, KTH
Arrangör: AFA Försäkring
Besökare: 90

 

14.30–15.00
Anna Falk
HJÄRNAN I CELLODLINGSSKÅLAR

Med omprogrammeringsteknik produceras hjärnceller från till exempel hudceller för studier av sjukdomar. Och kanske för transplantation vid Parkinsons och ALS.
Medverkande: Anna Falk, docent, inst. för neurovetenskap
Karolinska Institutet
Arrangör: Stiftelsen för Strategisk Forskning
Besökare: 130

 

15.20–15.35
Sofia Lodén
EUFEMIAVISORNA OM MEDELTIDA SVENSK HOVKULTUR

På 1300-talet skrevs versromanerna Herr Ivan, Hertig Fredrik av Normandie och Flores och Blanzeflor, på uppdrag av drottning Eufemia av Norge. Vad berättar de om sin tid?
Medverkande: Sofia Lodén, fil. dr i franska, Stockholms universitet; gästforskare vid Università Ca’ Foscari, Venedig
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien
Besökare: 60

 

15.45–16.00
Lars Nyberg
ATT BEVARA HJÄRNANS MINNESRESURSER

Hur förändras egentligen minnet med åren? Kan vi påverka det? Här förklaras neurovetenskapen bakom ett gott minne.
Medverkande: Lars Nyberg, professor i psykologi och neurovetenskap, Umeå universitet
Arrangör: Natur & Kultur
Besökare: 95

 

16.05–16.2095
Per Aspenberg
BOTEMEDEL DRÖJER NÄR INGEN TJÄNAR PENGAR

De upptäckte att ett billigt läkemedel kan hindra att höft- och knäproteser lossnar. Men igen kunde tjäna pengar på det. Så inget hände. Men nu!
Medverkande: Per Aspenberg, professor i ortopedi, Linköpings universitet
Arrangör: Vetenskapsrådet
Besökare: 65

 

16.30–16.45
Sara Köningsson
BURAR MOT SMARTA SÄLAR

Våra säl populationer ökar för varje år medan vårt svenska kustfiske minskar. De ökande populationerna orsakar stora ekonomiska förluster för det kustnära fisket. Men finns det några lösningar på problemet?
Medverkande: Sara Königsson, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Arrangör: Forskning & Framsteg
Besökare: 60

 

16.55–17.10
Mattias Lundberg
DET ÄR JU SANT DET STOD JU I TIDNINGEN

Vårt samhälle flödar av information och det blir allt svårare att avgöra vad som är sant eller inte. Vilka knep och strategier används för att få mottagaren att älska budskapet?
Medverkande: Mattias Lundberg, docent i psykologi och leg. psykolog
Arrangör: Umeå universitet
Besökare: 75

 

17.20–17.35
Sofie Pilemalm
FRAMTIDENS SKADEPLATSER

Hur ser framtidens skadeplatser ut? Vilka krav ställs på respons? Hur måste samhället gemensamt agera vid räddningsinsatser? Föredraget ger dig svaren.
Medverkande: Sofie Pilemalm, biträdande professor i informatik
Arrangör: Linköpings universitet
Besökare: 55

 

17.45–18.00
Bo Eriksson, David Sjögren
HISTORIKER I FÖRSONING

Att be om förlåtelse har blivit en global trend. Men vilken roll spelar historiker i försoningsprocesserna? Måste de göra avkall på sin objektivitet?
Medverkande: Bo Eriksson, fil. dr i historia, Stockholms universitet och David Sjögren, fil. dr i historia, Uppsala universitet.
Arrangör: Historisk Tidskrift
Besökare: 40

 

18.10–19.00
Hans Ruin, Torbjörn Tännsjö
FILOSOFISKA RUMMET

Debatt och inspelning från Forskartorget.
Medverkande: Hans Ruin, professor i teoretisk filosofi, Södertörns högskola och Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, Stockholms universitet
Arrangör: Filosofiska rummet/SR
Besökare: 50