Fredag 29 september

 

09.00–9.45
Science café
Nyhetsvärderaren – Vilka nyheter rör sig i svenska ungdomars nyhetsflöden?
Vilka nyheter rör sig i svenska ungdomars nyhetsflöden och hur trovärdiga bedömer ungdomarna själva att dessa är? ForskarFredags massexperiment Nyhetsvärderaren handlar om källkritik i digitala medier. I projektet kommer högstadie- och gymnasieklasser att hjälpa till att besvara frågorna och utveckla ett digitalt verktyg för undervisning om källkritik i högstadie- och gymnasieklasser. I ett science café samtalar forskare och publik om aktuella ämnen. Välkommen att fika och ställa frågor till forskaren Thomas Nygren!
Medverkande: Thomas Nygren, docent, Uppsala universitet
Arrangör: Vetenskap & Allmänhet
Besökare: 125


09.55–10.10
Den passionerade läsaren
Hur ser bokslukaren ut och varför är det viktigt att ta reda på detta? I en tid då senaste Litteraturutredningen och undersökningar som PISA understryker att läsförmågan inte ser bra ut i delar av befolkningen – vad kan kunskaper om den passionerade läsaren göra för att öka läsintresset hos fler?
Medverkande: Magnus Persson, professor i litteratur med didaktisk inriktning
Arrangör: Malmö högskola
Besökare: 45

 

10.20–10.35
Vad händer i mötet mellan teori och fiktion?
Organisationsteori erbjuder verktyg att förstå samhällsbyggen. I En berättelse om organisering visar vi kraften i dessa teorier med hjälp av en skönlitterär berättelse. I mötet mellan teori och fiktion ställs nya frågor och föreställningar utmanas om hur organisationsteori kan skrivas och användas.
Medverkande: Maria Grafström, docent, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet, Anna Jonsson, docent i företagsekonomi, Ekonomihögskolan, Lunds universitet, Lars Strannegård, professor i företagsekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm samt Oline Stig, författare och kulturskribent
Arrangör: Score, Stockholms universitet
Besökare: 45

 

10.45–11.00
Ökar Pettsson och Findus förståelsen för teknik?
Kritiskt tänkande utgör en grundbult i den svenska skolan och här får vi höra hur skönlitterära barnböcker kan bidra till att eleverna utvecklar sitt tänkande om tekniken samt sitt förhållande till den.
Medverkande: Cecilia Axell, bitr. universitetslektor
Arrangör: Linköpings universitet
Besökare: 45

 

11.10–11.25
Finland i den svenska skolan
Nordister påpekar försämrade kunskaper om våra nordiska grannländer som problem i dagens skola. Janne Holmén har forskat i läroplansutvecklingen med tanke på kunskap om Finland i Sverige. På vilket sätts lyfts Finland fram i svenska skolan idag? Hur kunde man göra det i framtiden?
Medverkande: Janne Holmén, docent i historia, Uppsala universitet och svenska Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand intervjuas av projektchef Janne Wickström från Hanaholmen
Arrangör: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Besökare: 50

 

11.35–11.50
1970-talet och känslornas revolution
En granskning av det omvälvande 1970-talet, då känslomönstret utmärktes av en dröm om mänsklig gemenskap och befrielse från fördomar samt en vilja att komma i kontakt med sig själv och andra. Både politiken och den nya fria sexualiteten gav plats åt uppbrott och ett språng in i äventyret.
Medverkande: Helena Bergman, fil. dr i historia och Jens Ljunggren, professor i historia, särskilt idrottshistoria, båda vid Stockholms universitet
Arrangör: Appell Förlag
Besökare: 65

 

12.00–12.15
Fördel ADHD?
ADHD är en av vår tids mest uppmärksammade diagnos. Idag tror man att dessa delvis nedärvda personlighetsdrag var nödvändiga för att våra förfäder skulle överleva. Den som inte orkade jaga sitt byte eller kunde hyperfokusera svalt ihjäl. Kan ADHD fortfarande innebära en fördel i vårt moderna samhälle?
Medverkande: Anders Hansen, leg. läkare och överläkare i psykiatri
Arrangör: Bonnier Fakta
Besökare: 200

 

12.25–12.40
Filantroper i finansiering av forskning
Frågor om vem som ska betala för bildning och kunskapsproduktion och om man kan göra vinst på utbildning och forskning lyfts fram allt oftare i dagens samhälle. Sverige och Finland har olika lagstiftning och kultur för donationer till forskning och högre utbildning. Vad kan vi lära av och om varandra med tanke på finansiering av forskning och universitet i våra länder?
Medverkande:Timo Korkeamäki, professor och Dan Brändström, professor emeritus. Intervjuas av projektchef Janne Wikström (Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland)
Arrangör: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Besökare: 35

 

12.50–13.05
Jakten på DNA från de sista mammutarna
I en miljon år levde ullhåriga mammutar runtom norra halvklotet. För ca 12 000 år sedan dog nästan alla mammutar ut, förutom på några få isolerade öar. På Wrangels ö klarade sig mammutarna allra längst, i ytterligare 6 000 år. Varför dog de sista mammutarna och vad kommer att hända i framtiden?
Medverkande: Love Dalén, professor vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm
Arrangör: Polarforskningssekretariatet
Besökare: 65

 

13.15–13.30
Munnens biofilmer – bästa vän eller fiende?
Mikroorganismerna i munnen är många och livsviktiga för vår munhälsa. De finns som komplexa biofilmer på tänder och slemhinnor. Lyssna till hur orala biofilmer kan hamna i obalans och orsaka sjukdomar i munnen och hur vi kan identifiera personer med ökad risk för munsjukdomar.
Medverkande: Gunnel Svensäter, professor i odontologi
Arrangör: Malmö högskola
Besökare: 40

 

13.40–13.55
Samvetsfrihet i praktiken
Samvetsfrihet väcker starka känslor men vad är det egentligen som står på spel? Är samvetsfrihet ett hot mot aborträtten eller en utvidgning av de mänskliga rättigheterna?
Medverkande: Susanne Wigorts Yngvesson, docent i etik, Teologiska högskolan i Stockholm
Arrangör: Timbro
Besökare: 65

 

14.05–14.20
Det finns inga häxor
Vad är kunskap, hur uppstår kunskap och hur växer den? I sin senaste bok diskuterar Arne Jarrick kunskapssamhället och hur vi ska förhålla oss till skillnaden mellan sant och falskt.
Medverkande: Arne Jarrick, professor i historia, Stockholms universitet
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien
Besökare: 90

 

14.30–14.45
Skola för bildning – fortfarande aktuellt?
Skolans bildningsuppdrag diskuterades intensivt vid läroplansreformen 1994, men sedan dess har det tystnat. I nuvarande läroplaner för grundskola och gymnasium omnämns bildning bara två gånger. Har skolans bildningsuppdrag spelat ut sin roll, eller hur skulle en skola för bildning formuleras idag?
Medverkande: Daniel Sundberg, professor i pedagogik
Arrangör: Linnéuniversitetet
Besökare: 60

 

14.55–15.10
Guds nya barnbarn: Barn i religiösa minoritetsgrupper
Hur är det att växa upp i Hare Krishna, Scientologikyrkan, Jehovas Vittnen eller Knutby Filadelfia? Här presenteras ett projekt som bygger på ett 70-tal intervjuer och fältobservationer. Teman som relationer mellan föräldrar och barn och relationen till samhället diskuteras.
Medverkande: Liselotte Frisk, professor i religionsvetenskap, Högskolan Dalarna, Peter Åkerbäck, fil. dr i religionshistoria, Stockholms universitet och Sanja Nilsson, doktorand i religionsvetenskap, Högskolan Dalarna och Göteborgs universitet
Arrangör: Högskolan Dalarna
Besökare: 80

 

15.20–15.35
Nordens Adam Smith – Anders Chydenius
Anders Chydenius ansåg att alla som ville borde få starta företag, utan att behöva ingå i ett skrå, få fiska yrkesmässigt och driva sjöfart. De anställda skulle få flytta vart och när de ville. Men framför allt förespråkade han tryckfrihet och var med och utformade tryckfrihetsförordningen.
Medverkande: Bo Lindberg, professor em. i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond
Besökare: 65

 

15.45–16.00
Radio och motorsåg – prylarna och demokratin
Vi omger oss med prylar. Vi har emotionella relationer till många vardagsting och föremålen har medverkat till utvecklingen av demokratin i Norden. Henrik Meinander har använt sina forskningsresultat för att skapa en tv-serie om prylarnas betydelse för demokratiutvecklingen i Sverige och Finland.
Medverkande: Henrik Meinander, professor i historia, Helsingfors universitet
Arrangör: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Besökare: 70

 

16.05–16.20
Sápmi – från jojk till rasbiologi
Om en minoritets kamp för sin existens och hur den uttrycks i musik, konst och litteratur.
Medverkande: Kajsa Andersson, docent em. i franska språket och litteraturen, Örebro universitet
Arrangör: On Line Förlag
Besökare: 45

 

16.30­–16.45
Reformationens följder i Sverige
Reformationen har setts som en form av världslig maktstrid, men den var lika mycket en fråga om tro och trons ställning i en ny protestantisk kultur. Hur yttrade den sig exempelvis genom en ny syn på krig och äktenskap?
Medverkande: Hanne Sanders, professor i historia, Lunds universitet
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond
Besökare: 40

 

16.55–17.10
Georg Henrik von Wright
Ett samtal om filosofen som efterträdde Wittgenstein som professor i Cambridge och om hans ekologiskt betonade kritik av vetenskapsteknisk övertro.
Medverkande: Johan Strang, docent, universitetslektor i Nordenstudier och Merete Mazzarella, författare, professor em. i nordisk litteratur, båda Helsingfors universitet
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland och Appell Förlag
Besökare: 50

 

17.20–17.35
Vad är litterär kvalitet, och vem avgör det?
Litterär kvalitet är inte en tidlös och oföränderlig egenskap i dikter eller romaner, utan ett resultat av hur olika aktörer på det litterära fältet beskriver och värderar texter. Vilka värden eller kvaliteter handlar det om? Vem har makt och inflytande i den litterära värderingsprocessen?
Medverkande: Anders Ohlsson och Torbjörn Forslid, båda professorer i litteraturvetenskap
Arrangör: Lunds universitet
Besökare: 50

 

17.45–18.00
Träffa läkaren och lär dig mer om reumatism
Ledgångsreumatism, eller reumatoid artrit (RA) är den vanligaste reumatiska sjukdomen och idag beräknas 40 000 – 50 000 personer leva med den i Sverige. De drabbade lider av smärta, nedsatt rörelsefunktion i leder och muskler och känner ofta en kronisk trötthet vilket kan ge både försämrad livskvalitet och sänkt arbetsförmåga.
Ambitionen är att i framtiden inte bara kunna lindra symtom utan även bota reumatiska sjukdomar.
Medverkande: Petra Neregård, reumatolog, Centrum för Reumatologi i Stockholm och medicinsk rådgivare, Pfizer och Alexandra Charles, ordförande, 1.6 miljonerklubben
Arrangör: 1,6 miljonerklubben
Besökare: 25

 

18.10–18.25
Ryktet om demokratins kollaps är överdrivet
Medierna talar ofta om demokratins kris. Partierna tappar medlemmar och misstron sägs vara djup. Vid en kritisk granskning av detta ges en ljusare bild. Misstron tycks inte så utbredd, medborgarnas uppdragsvillighet är stor och medlemstappet ser ut att stagnera.
Medverkande: Gissur Erlingsson, bitr. professor
Arrangör: Linköpings universitet
Besökare: 25

 

18.35–18.55
Tid att leva
När kraven är många i livet kan vi ibland tappa riktningen och börja prioritera ”borden” och ”måsten”. Det finns risk att vi dränerar oss själva på energi och missar tillfällen för återhämtning. Stress har blivit en del av vår vardag och stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning.
Medverkande: Fredrik Livheim, leg. psykolog och doktorand i stressforskning, Karolinska Institutet
Arrangör: Natur & Kultur
Besökare: 25