Lördag 24 september

09.15–09.30
Åsa Nilsonne
VAD HÄNDER I HJÄRNAN NÄR VI TRÄNAR MINDFULNESS?

Modern hjärnavbildningsteknik kan idag se hur hjärnan arbetar när vi utövar mindfulness. Effekterna har ibland mötts med skepsis. Men idag är metoden på väg att bli ett alternativ till andra behandlingsformer.
Medverkande: Åsa Nilsonne, senior professor i medicinsk psykologi och leg. psykoterapeut
Arrangör: Natur & Kultur
Besökare: 150

 

09.40-09.55
Henrik Meinander, Dick Harrison
HUR SVENSKT ÄR FINLAND?

Att det bor svenskspråkiga i Finland förefaller ibland som en stor överraskning i Sverige. Hur står det till med historieundervisningen i våra länder?
Medverkande: Henrik Meinander, professor i historia, Helsingfors universitet och Dick Harrison, professor i historia, Lunds universitet
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland
Besökare: 125

 

10.05–10.20
Urban Lundberg
ERLANDERS DAGBÖCKER

Tage Erlanders dagböcker ger en bild av Erlanders politiska arbete men även av människan bakom den politiska rollen.
Medverkande: Urban Lundberg, docent i historia, Stockholms universitet
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond
Besökare: 50

 

10.30–11.00
Mikael Kurkiala, Joel Halldorf, Alf Hornborg
ÖVERALLT OCH INGENSTANS?

Information finns idag i överflöd medan uppmärksamhet är en bristvara. Vad gör detta med informationen, med oss och vår förmåga till fördjupning?
Medverkande: Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi, Uppsala universitet,
Joel Halldorf, docent i kyrkohistoria, Uppsala universitet och lektor vid Teologiska högskolan Stockholm samt Alf Hornborg, professor i humanekologi, Lunds universitet
Arrangör: Svenska kyrkan
Besökare: 125

 

11.10–11.25
Anders Hansen
SÅ BLIR DU HJÄRNSTARK!

Vill du bli mer stresstålig, få bättre minne och bli mer intelligent? Modern hjärnforskning visar varför fysisk aktivitet är så viktigt för hjärnan.
Medverkande: Anders Hansen, överläkare i psykiatri, Sophiahemmet
Arrangör: Bonnier Fakta
Besökare:225

 

11.35–11.50
Johan Brännmark
VÄRDIGHET, AUTONOMI OCH ETIK I VÅRDEN

Vården är något vi möter i våra svaga stunder. Det talas om patientautonomi och valfrihet. Men kan andra centrala värden, som respekt för människors värdighet, tappas bort?
Medverkande: Johan Brännmark, docent i praktisk filosofi, Malmö högskola; akademiforskare
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien
Besökare: 80

 

12.00–12.15
Hans Sjögren
NÄRINGSLIVET OCH SKANDINAVISK KULTUR

Professor Hans Sjögren presenterar hur den nordiska välfärdsmodellen genomsyrar varumärken som Lego, Ikea och SAS för att skapa kommersiell nytta.
Medverkande: Hans Sjögren, professor i ekonomisk historia och institutionell ekonomi.
Arrangör: Linköpings universitet
Besökare: 80

 

12.25–12.40
Per Jönsson
ATT OBSERVERA KLIMATET FRÅN RYMDEN

EUs nya miljöövervakningsprogram Copernicus består bland annat av ett antal markobserverande satelliter som tittar ner på jorden i mycket hög upplösning. 
Lyssna till hur information från satelliter används för att förstå hur klimat och miljö förändrar sig på både lokal och global nivå.
Medverkande: Per Jönsson, professor i tillämpad matematik och docent i fysik
Arrangör: Malmö högskola
Besökare: 85

 

12.50–13.05
Jonas Lindström
ATT VETA SIN PLATS

Verklighetens postkodlotteri formar våra liv och livschanser i såväl förorter som bruksorter och andra slags orter.
Medverkande: Jonas Lindström, fil. dr i socialt arbete
Arrangör: Södertörns högskola
Besökare: 90

 

13.15–13.30
Mats Widgren
KAN MAN LEVA PÅ EN ÖDEGÅRD?

Många gårdar lades öde under medeltiden. Flera blev efter digerdöden aldrig återbesatta. Varför övergavs de? Vad för villkor styr ett gårdshushålls livsresurser?
Medverkande: Mats Widgren, professor emeritus i kulturgeografi, Stockholms universitet
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien
Besökare: 105

 

13.40–13.55
Aleksander Perski
HÄLSAN I BEHÅLL I HELA LIVET

På hundra år har livslängden fördubblats – men är det möjligt att få ett både långt och friskt liv? Här beskrivs både risk- och skyddsfaktorer.
Medverkande: Aleksander Perski, docent vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
Arrangör: Natur & Kultur
Besökare: 105

 

14.05–14.20
Per T H Dahl, Ander Houltz
PEDER HERZOG: BOKBINDAREN SOM BÖRJADE BYGGA

En biografi över den invandrade tysk-judiske gesällen som i slutet av 1800-talet byggde upp det största industriella bokbinderiet i Norden.
Medverkande: Per T H Dahl, näringslivshistoriker och författare samt Anders Houltz, docent i teknik- och vetenskapshistoria
Arrangör: Centrum för Näringslivshistoria
Besökare: 45

 

14.30-14.45
Isak Hammar, Ulf Zander
HUR HAR ANTIKEN SKILDRATS I OLIKA TIDER?

Hur har antiken skildrats i olika tider och medier? Isak Hammar och Ulf Zander diskuterar vilka uttryck antiken har tagit sig på film och i tv.
Medverkande: Isak Hammar, fil. dr i historia och Ulf Zander, professor i historia
Arrangör: Lunds universitet
Besökare: 80

 

14.55–15.10
Samuel Rubensson
DE TIDIGA KLOSTREN OCH DEN ANTIKA BILDNINGEN

De världsfrånvända munkarna var inte så ensamma som tidigare antagits. Även de var en del av den antika bildningstraditionen.
Medverkande: Samuel Rubensson, professor i kyrko- och missionsstudier, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond
Besökare: 80

 

15.20–15.35
Ericka Johnson
SEXING DRUGS

Baserat på boken Sexing Drugs presenteras feministiska teorier och konkreta exemplar på hur läkemedel påverkar våra könade identiteter.
Medverkande: Ericka Johnson, universitetslektor, tema teknik och social förändring
Arrangör: Linköpings universitet
Besökare: 55

 

15.45–16.00
Maria Zackariasson
FÖR GUDS SKULL?

Hur är det att vara ung, kristen och aktiv i en religiös organisation? Hur ser de unga på sitt engagemang och hur uppfattar de omgivningens inställning?
Medverkande: Maria Zackariasson, professor i etnologi
Arrangör: Södertörns högskola
Besökare: 55

 

16.05–16.20
Amir Rostami
KAMP MOT RADIKALISERING OCH GÄNGKRIMINALITET

Vad säger forskningen om kopplingen mellan grov brottslighet och IS-resor? Samtal med sociologen och polisen Amir Rostami som forskar om gängkriminalitet och som dessutom arbetar mot våldsbejakande extremism.
Medverkande: Amir Rostami, doktorand, sociologiska institutionen, Stockholms universitet och polis
Arrangör: Forskning & Framsteg
Besökare: 70

 

16.30–16.45
Anders Hammarberg, Karin Romberg
DRICKA MED MÅTTA

Går det att se över sitt drickande och förändra sina alkoholvanor utan att sluta dricka helt? KBT har visat sig effektivt mot alkoholproblem.
Medverkande: Anders Hammarberg, beteendevetare, med. dr och leg. psykoterapeut, Karolinska Institutet samt Karin Romberg, leg. psykolog
Arrangör: Natur & Kultur
Besökare: 50

 

16.55–17.10
Anna Gavanas, Anna Östman
DJ-LIV

Vart står DJ-kulturen idag och hur har vi kommit hit? Föreläsarna diskuterar DJ-kulturens framväxt från 70-talet till dagens techno- och housescen.
Medverkande: Anna Gavanas, docent i genusvetenskap och Anna Östman, DJ
Arrangör: Linköpings universitet
Besökare: 20

 

17.20–17.35
Leif Runefelt
SPRÄTTHÖKAR OCH RANGSJUKA FRUNTIMMER

På 1700-talet sågs konsumtion som ett hot mot samhällsordningen av upprörda moralister. Tillmälen som sprätthökar och rangsjuka fruntimmer användes.
Medverkande: Leif Runefelt, professor i idéhistoria
Arrangör: Södertörns högskola
Besökare: 45

 

17.45–18.00
Camilla Forsberg
ÄR DET MOBBNING OCH ÄR DET FEL?

Hur resonerar elever kring varför mobbning äger rum? Och vad säger elever om hur de reagerar när de blir åskådare till mobbning?
Medverkande: Camilla Forsberg, universitetsadjunkt, inst. f. beteendevetenskap och lärande
Arrangör: Linköpings universitet
Besökare: 25