Lördag 30 september

 

09.15–09.30
Barndomen förr och nu, här och ute i världen
FN:s barnkonvention värnar nu barns rätt och frihet. Ändå misshandlas barn på många platser i världen. Bilden av barndomen i det moderna samhället är splittrad. Hur hade barn det under medeltiden – urtypen för ett traditionellt samhälle? Agades de till döds? Hur levde en flicka i träldom?
Medverkande: Eva Österberg, professor em
Arrangör: Lunds universitet
Besökare: 60

 

09.40–09.55
Dags att spräcka myterna runt föräldraskap!
Som läkare och forskare är Agnes Wold och Cecilia Chrapkowska skolade i att förstå hur kroppen fungerar, att läsa och kritiskt granska vetenskapliga rön kring graviditet och föräldraskap. Med boken Praktika för blivande föräldrar vill de röja i djungeln av välmenande råd till nyblivna föräldrar.
Medverkande: Agnes Wold, professor och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Cecilia Chrapkowska, specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin
Arrangör: Wahlström & Widstrand
Besökare: 75

 

10.15–11.00
När Sverige styrdes från Osmanska riket
Under åren 1709 – 1714 var Karl XII och hans stab inhysta i delar av det Osmanska riket, där olika former för utbyten etablerades. Det resulterade i ett unikt forskningsmaterial kring den osmanska geografin, dess miljöer och kultur, vilket utgör grund för ett antal sammanhängande studier och projekt.
Medverkande: Johan Mårtelius, professor i arkitekturhistoria, KTH och direktör för Svenska forskningsinstitutet i Istanbul
Arrangör: Svenska forskningsinstitutet i Istanbul
Besökare: 90

Svensk arkeologi i Italien
Svenska Institutet i Rom har under decennier genomfört ett stort antal arkeologiska utgrävningar i Italien. Varför gräver vi där och vad betyder vår närvaro på klassisk mark för svensk arkeologi?
Medverkande: Kristian Göransson, fil. dr i antikens kultur och samhällsliv, direktör för Svenska Institutet i Rom
Arrangör: Svenska Institutet i Rom
Besökare: 90

I de rätta kretsarna. Om gudomlig ambition
Antikens människor kunde ha högtflygande ambitioner, precis som dagens människor. För att ta sig uppåt skulle man vara på rätt plats och i rätt sällskap. Här berättas om en rik familj som bokstavligt talat närmar sig gudarna genom att strategiskt ställa statyer i en välbesökt helgedom.
Medverkande: Jenny Wallensten, fil. dr i antikens kultur och samhällsliv, direktör för Svenska institutet i Athen
Arrangör: Svenska institutet i Athen
Besökare: 90

 

11.10–11.25
De vitas Antarktis
Trots att Antarktis inte har någon fast befolkning har kontinenten spelat en viktig roll i många sammanhang. Sydafrikas närvaro på Antarktis under apartheidtiden präglades av föreställningar om den vite mannens överhöghet och än idag finns anhängare till en konspirationsteori om överlevande nazister på kontinenten.
Medverkande: Lize-Mairé van der Watt och Peder Roberts, båda fil. dr i historia vid avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond
Besökare: 40

 

11.35–11.50
Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården
I en ny bok presenteras Nationalstadsparkens historia från år 1000 till 1600. Primärkällor och fältarbete ligger till grund för en bebyggelsehistorisk studie. Vi får också en förklaring av namnet Stockholm och dess ursprung.
Medverkande: Clas Tollin, fil. dr i kulturgeografi och docent i agrarhistoria
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien
Besökare: 65

 

12.00–12.15
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Genom Svenskt kvinnobiografiskt lexikon görs kvinnors insatser i vetenskap, litteratur, konst, politik och socialt arbete tillgängliga för forskning.
Medverkande: Ulrika Lagerlöf Nilsson, fil. dr i historia, Linus Karlsson, fil. dr i historia, och Cecilia Pettersson, fil.dr i litteraturvetenskap
Arrangör: Göteborgs universitet
Besökare: 80

 

12.25–12.40
I Världsutställningarnas tid. Kungahus, näringsliv och medier
Världsutställningarnas guldålder vid 1800-talets slut var en tid av framtidstro och industriell tillförsikt. Utställningarna var näringslivets arena, men också kungahusens. Här får vi lyssna till och ta del av en rikt illustrerad bok som visar hur kunglighet och näringsliv dragit nytta av att tillsammans synas på de stora utställningarna.
Medverkande: Anders Houltz, docent och forskningschef
Arrangör: Centrum för Näringslivshistoria
Besökare: 80

 

12.50–13.05
Familjedynastier. Så blev Sverige rikt
I Norden finns flera av världens största familjeföretag. Lyssna till hur företag utvecklats till dynastier med växande inflytande i samhället. Familjedynastierna utgör en arena för makt och omsorg, passion och konflikt. Trots nutidens krav på kunskap består de, ty blod är tjockare än vatten.
Medverkande: Hans Sjögren, professor i ekonomisk och institutionell ekonomi
Arrangör: Linköpings universitet
Besökare: 90

 

13.15–13.30
Villastan – en värld för Stockholms ekonomiska och kulturella elit
I en nyutgiven berättar Fredric Bedoire om Villastans tillblivande och historia: stadsbyggandet, husen, de olika människoödena och kulturlivet från 1870-tal genom 1900-talet och fram till vår tid.
Medverkande: Fredric Bedoire, professor em., hedersledamot och vice preses i Konstakademien
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien
Besökare: 50

 

13.40–13.55
Varför är människan den enda som undervisar?
Människor i alla kulturer undervisar varandra, men hos andra djur finns ingen aktiv undervisning. Frågan är vad som hänt under människans evolution? Att ”visa hur man gör” utgör undervisningens grund, vilket t ex framkommer av hur tidiga stenverktyg tillverkades.
Medverkande: Peter Gärdenfors, seniorprofessor i kognitionsvetenskap
Arrangör: Lunds universitet
Besökare: 75


14.05–14.20
Vad är Kulturkvinnan?
Vad är Kulturkvinnan? Kort svar: Kulturmannens utmanare, fruktade kollega och ständiga skugga. Och därtill en storhet i sin egen rätt, som med auktoritet gått lös på kulturpatriarkatet sedan den heliga Birgitta installerade ”Varannan Damernas” i himlen 1372. Kulturkvinnan föredrar helbildning framför halvbildning, är en mästerlig skildrare av komplexa mänskliga relationer och ser dialogen mellan könen som kulturens poäng.
Medverkande: Ebba Witt-Brattström, professor i litteraturvetenskap
Arrangör: Norstedts
Besökare: 75

 

14.30–14.45
Ikoner, ikonoklasm och dagens ryska konst
Ikoner är betydelsefulla för den rysk-ortodoxa kyrkans teologi och fromhet. Under sovjettiden förstördes de eller placerades på museum som konstföremål. Hur har de heliga bilderna i dagens Ryssland återupprättats och på nytt ifrågasatts? Bruket av ikoner visar den konservativa inriktningen på det ryska samhället idag. Samtidigt belyser de den ryska andlighetens karaktär och förhållandet mellan kyrka och stat samt mellan kyrkan och den senaste konsten.
Medverkande:
Per-Arne Bodin, professor i slaviska språk med litterär inriktning, Stockholms universitet
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond
Besökare: 65

 

14.55–15.10
Målet: att förhindra hjärtinfarkt, stroke, KOL
Sjukdomar i hjärta, kärl och lungor är den vanligaste dödsorsaken idag. Nya levnadsvanor medför nya risker. Men ny forskning öppnar nya möjligheter att förebygga sådana sjukdomar, ställa bättre diagnoser och hitta bättre behandlingsmetoder. Just nu deltar 30 000 svenskar i en befolkningsstudie.
Medverkande: Göran Bergström, professor och överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborgs universitet
Arrangör: Vetenskapsrådet
Besökare: 75

 

15.20–15.35
Galenhonung och blodkorv
År 401 f. Kr. drabbades 10 000 grekiska soldater av en allvarlig förgiftning efter att de ätit vildhonung. År 1793 dog sex personer i Wűrttemberg av blodkorv. I båda fallen var orsaken naturliga gifter som sedan fått betydelse i läkekonst och forskning.
Medverkande: Olle Matsson, professor i kemi
Arrangör: Uppsala universitet
Besökare: 60

 

15.45–16.00
Omsorg av äldre på institution och sjukhus
Om parboendegarantin, vad finns det för utmaningar med att ha sitt familjeliv i ett särskilt boende? Hur är ledarskap och arbetsmiljö inom äldreomsorgen kopplat till om de äldre är nöjda med den hjälp de får? Inläggning på sjukhus kan även skapa lidande och psykisk ohälsa för äldre personer.
Medverkande: Joy Torgé, fil. dr i gerontologi, Dan Lundgren, doktorand i välfärd och socialvetenskap och Jenny Hallgren, fil. dr i gerontologi
Arrangör: Aging Research Network – Jönköping (ARN–J), Jönköping University
Besökare: 70

 

16.05–16.20
Solcellernas genombrott är redan här
Solceller är inte framtidens energi utan den el-teknik som utvecklas snabbast redan idag. I en del länder är solceller det billigaste alternativet för ny el-produktion. De svenska breddgraderna är ingen lätt match för forskarna, men även här befinner vi oss mitt i solcellernas genombrott.
Medverkande: Marika Edoff, professor i fasta tillståndets elektronik, Uppsala universitet
Arrangör: Vetenskapsrådet
Besökare: 85

 

16.30–16.45
Demokratins öde
Finland firar 100 år som självständig nation. Men hur står det egentligen till med demokratin i landet? I Europa? I världen? I det moderna samhället utmanas den representativa demokratin inte bara av populistiska rörelser utan också av nya former av medbestämmande.
Medverkande: Nils Erik Forsgård, docent i idéhistoria, Olav S Melin, teol. mag. och Olle Wästberg, publicist
Arrangör: Förlaget
Besökare: 70

 

16.55–17.10
Psykisk sjukdom och kroppslig ohälsa
Svårt psykiskt sjuka dör 15 år tidigare. Kroppssjukdomar ligger bakom överdödligheten, till vilken läkemedelsbiverkningar, kognitiva problem och en ogynnsam livsstil bidrar. Sjukvården förmår inte ge rätt medicinsk hjälp, är bristfälligt organiserad och kunskap och länkar mellan olika vårdnivåer saknas.
Medverkande: Elisabeth Björk Brämberg, fil. dr, enheten för interventions- och implementeringsforskning, Karolinska Institutet och Jarl Torgerson, docent i invärtesmedicin och överläkare i psykiatri, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Arrangör: Västra Götalandsregionen/Regionkansliet
Besökare: 65

 

17.20–17.35
Att skilja vetenskap från trams
Hur förhåller vi oss till dagens stora informationsflöde? Kan vi lära oss att skilja relevant information från fejknyheter, vinklade nyheter eller ”alternativa fakta”? Emma Frans berättar om hur ett vetenskapligt förhållningssätt kan hjälpa dig att få kunskap i tider då risken att bli lurad är särskilt hög.
Medverkande: Emma Frans, doktor i epidemiologi, Karolinska Institutet, vetenskapsskribent och författare till Larmrapporten – att skilja vetenskap från trams
Arrangör: Karolinska Institutet och Volante
Besökare: 60

 

17.40–17.55
Som att få veta att man inte har något hjärta
Sverige är världsledande inom livmodertransplantation. Utifrån kvinnors erfarenheter av att leva med medfödd avsaknad av livmoder belyser Lisa Guntram ytterligare dimensioner av utvecklingen som kan fördjupa och nyansera den etiska diskussionen på området.
Medverkande: Lisa Guntram, fil. dr
Arrangör: Linköpings universitet
Besökare: 25