MEGASTADEN – SÅRBARHET ELLER MÖJLIGHET

Varje år lämnar 70 miljoner människor landsbygden, de allra flesta fattiga, för att söka nya liv och en bättre framtid i någon av världens snabbt växande megametropoler. År 2050 beräknas jorden ha tre miljarder sluminvånare. São Paulo är en av dessa städer. Vem bor i slummen? Vilka är den urbana omvandlingens yttersta sociala, ekonomiska och ekologiska utmaningar? Genomfördes på Bokmässan 26/9 2014.
Medverkande: Semida Silveira, professor i energi- och klimatstudier, KTH och Magnus Linton, författare Arrangör: Forskningsrådet Formas

Comments are closed.