Fredag 25/9 – 2050 besökare

09.00–09.55
Eva-Karin Anderman, Robin Edman, Ezio Manzini
DESIGN CAFÉ
WHEN EVERYBODY DESIGNS

A wave of social innovations emerge in an expansive open co-design process in which new solutions are suggested and new meanings are created.
Medverkande: Ezio Manzini, professor, Politecnico di Milano, Robin Edman, VD och Eva-Karin Anderman, projektledare, båda SVID
Arrangör: Business & Design Lab, Göteborgs universitet’

70 besökare
 

jesper.strömbäck10.05–10.20
Lena Halldenius, Jesper Strömbäck
MUNKAVLE ELLER MEGAFON

Vad händer med yttrandefriheten när den krockar med andra grundläggande fri- och rättigheter? Vågar vi säga vad vi tycker? Eller riskerar demokratin att sätta munkavle på sig själv?
Medverkande: Jesper Strömbäck, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Mittuniversitetet och Lena Halldenius, docent i praktisk filosofi och professor i mänskliga rättigheter, Lunds universitet
Arrangör: UR, Riksbankens Jubileumsfond

50 besökare

 

petrovic_00210.25–10.40
Predrag Petrovic
KÄNSLOSTORMAR

Hur kan man förstå extrema känslolägen utifrån modern hjärnforskning? Hjärnforskaren och läkaren Predrag Petrovic djupdyker i känslornas värld.
Medverkande: Predrag Petrovic, forskare i kognitiv neurovetenskap, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet
Arrangör: Natur & Kultur

200 besökare

 

10.50–11.05
Maria Nyström, Lisbeth Svengren Holm, Marja Soila-Wadman
BUSINESS AND DESIGN

Design kan bidra till förnyelse i Sveriges liksom i Kenyas näringsliv. Men det kräver en kreativ användning och öppenhet i designprocessen.
Medverkande: Lisbeth Svengren Holm och Maria Nyström, båda professorer, HDK – Högskolan för design och konsthantverk samt Marja Soila-Wadman, universitetslektor, Handelshögskolan i Göteborg
Arrangör: Göteborgs universitet

40 besökare

 

b14503011.35–11.50
Lisa Strömbom
KRIG OCH FRED I ISRAEL OCH PALESTINA

Hur kan vi förstå och förklara den komplexa israelisk-palestinska konflikten?
Medverkande: Lisa Strömbom, fil. dr i statsvetenskap
Arrangör: Lunds universitet

170 besökare

 

12.00–12.15
Petra Garberding
FORSKNING I SKUGGAN AV NAZISM OCH KALLT KRIG

Folklivsforskning var i Nazityskland och i DDR ett centralt ämne för att sprida ideologin. Kontakter med svenska forskare ansågs särskilt värdefulla.
Medverkande: Petra Garberding, fil. dr i etnologi
Arrangör: Södertörns högskola

50 besökare

 

12.25–12.40
Alexandra Charles, Mai-Lis Hellenius, Mattias Lorentzson
LIVSSTILENS BETYDELSE FÖR VÅR HÄLSA

Hur ändrar man sin livsstil för ett friskt, hållbart, långt liv? Genom en bra kost och fysisk aktivitet kan barns och unga vuxnas skelett stärkas, och träning även senare i livet är bra för både skelett, hjärta, kärl och blodsocker.
Medverkande: Alexandra Charles, Ordförande 1,6 och 2,6 miljonerklubben, Mai-Lis Hellenius, professor i livsstil och allmännmedicin samt Mattias Lorentzson, professor, docent i endokrinologi och specialist i osteoporos
Arrangörer: 1,6 miljonerklubben

250 besökare

 

12.50–13.05
Peo Hansen, Stefan Jonsson
EURAFRIKA – EU:S KOLONIALA RÖTTER

Hansen och Jonsson diskuterar sin bok Eurafrika som väckt internationell uppmärksamhet för att den avslöjar en förträngd del av EU:s historia.
Medverkande: Peo Hansen, professor och lektor i statsvetenskap och Stefan Jonsson, professor i etnicitet och migration, båda REMESO
Arrangör: Linköpings universitet, Leopard förlag

150 besökare

 

13.15–13.30
Svante Nycander
MAKTEN ÖVER ÅSIKTERNA

DN:s chefredaktörer Olof Lagercrantz och Sven-Erik Larsson var varandras motsatser, och deras gemensamma chefstid var fylld av konflikter.
Medverkande: Svante Nycander, ledarskribent, DN
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond

90 besökare

 

martinnykvist13.40–13.55
Alexander Maurits, Martin Nykvist
DEN HELIGA IDROTTEN

Vilken plats har religionen i idrotten? Kan idrotten tjäna religiösa syften? Kan samarbetet dem emellan antingen öka integrationen eller fördjupa motsättningar i samhället?
Medverkande: Alexander Maurits, teol. dr i kyrkohistoria och Martin Nykvist, doktorand i kyrkohistoria
Arrangör: Lunds universitet

60 besökare

 

14.05–14.35
Kristina Mjörnell
MILJONPROGRAMSBOENDE PÅ ETT HÅLLBART SÄTT?

Många av miljonprogrammets bostadsområden har passerat sin tekniska, sociala och ekonomiska livslängd. Miljö, ändrad befolkningsstruktur, ekonomi och ökat inflytande för de boende är några av de utmaningar som samhället/bostadsföretagen står inför.
Medverkande: Kristina Mjörnell, adjungerad professor, Lunds tekniska högskola
Arrangör: Forskningsrådet Formas

60 besökare

 

14.45–15.00
Carin Bergström
SOCKENKYRKAN SOM MÖTESPLATS GENOM HISTORIEN

Sockenkyrkan har stått i århundraden som ett nav för människorna.. Vilken historia förmedlar kyrkomiljön? Vad betydde kyrkan för människorna? Hur ser vi i dag på kyrkan som kulturarv?
Medverkande: Carin Bergström, docent i historia, författare, tidigare överintendent för Kungl. Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien, Natur & Kultur

80 besökare

 

evalottasallnäs15.10–15.25
Eva-Lotta Sallnäs Pysander, Mariana Vodovosoff
FRAMTIDENS DIGITALA LEKPLATSER

Vilka mekanismer i den digitala världen stimulerar barn och hur kan vi använda dessa till att stimulera den fysiska leken?
Medverkande: Eva-Lotta Sallnäs Pysander, lektor medieteknik och interaktionsdesign, Kungliga tekniska högskolan och Mariana Vodovosoff, projektledare, Huddinge Kommun
Arrangör: VINNOVA

40 besökare

 

15.35–15.50
Helena Karlberg, Malin Lindberg
PLATSINNOVATION FÖR NYTÄNKANDE UTVECKLING

Platsinnovation är ett nytt sätt att utveckla städer, kommuner och regioner så att fler människor ska vilja bo, arbeta, turista och investera där.
Medverkande: Malin Lindberg, docent i genus och teknik, Luleå tekniska universitet och Helena Karlberg, SVID
Arrangör: Luleå tekniska universitet

80 besökare

 

etthavavplast16.00–16.15
Anna Kärrman
ETT HAV AV PLAST

Plast har fått en betydande roll i dagens samhälle men någonting har gått snett. Vilka risker medför plasten och hur kan vi vända trenden?
Medverkande: Anna Kärrman, docent i miljökemi
Arrangör: Örebro universitet

90 besökare

 

16.25–16.40
Kristin Sott
PROTEINRIKA VEGETABILISKA LIVSMEDEL

Genom att erbjuda konsumenter attraktiva alternativ i form av nya vegetabiliska livsmedel med högt proteinvärde, stimuleras både enskilda konsumenter och offentlig sektor till mer hälsosamma och miljövänliga livsmedelsval.
Medverkande: Kristin Sott, forskare, SP Food and Bioscience
Arrangör: VINNOVA

100 besökare

 

agneswold16.50–17.05
Agnes Wold
KOMPETENS FRAMFÖR KÖN

Forskarsverige: Kvinnor undervisar mer än männen som forskar i högre grad. Kvinnor har en långsammare karriärutveckling än män. Hur kan det förändras?
Medverkande: Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond

190 besökare

 

17.15–17.30
Per-Olof Hegg
MOLEKYLÄR GASTRONOMI

Molekylär gastronomi är vetenskapen som förklarar vad som händer när de mest oväntade kombinationerna inom kokkonsten ger helt nya smakupplevelser.
Medverkande: Per-Olof Hegg, docent i mejeriteknologi
Arrangör: Lunds universitet

80 besökare

 

17.40–17.55
Thorbjörn Laike, Kai Piippo
RÄTT LJUS FÖR HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Bra ljus behövs för att skapa attraktiva, hälsosamma och kreativa arbetsmiljöer. Forskningen visar att ljus spelar större roll än vi tidigare trott.
Medverkande: Thorbjörn Laike, professor, docent i Miljöpsykologi, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Tekniska Högskola och Kai Piippo, IALD, Designchef
Arrangör: ÅF Lighting

60 besökare

 

davidthurfjell18.05–18.20
Eva Mark, David Thurfjell
BILDNING OCH HANDLING

Vad gör vi när vi bildar oss? Hur kan bildning förändra vårt samhälle?
Medverkande: Eva Mark, fil. dr i teoretisk filosofi, Göteborgs universitet och David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola
Arrangör: Tankesmedjan Humtank

100 besökare

 

18.30–18.45
Katarina Wetter-Edman
DESIGN: TILL DIN TJÄNST

Vad är design för dig? Ditt senaste läkarbesök eller finaste lampan? Lyssna till hur designkunskap används för att utveckla samhället vi lever i.
Medverkande: Katarina Wetter-Edman, lektor, Konstfack och fil. dr i design
Arrangör: Landstinget I Värmland, Experio Lab

40 besökare