Lördag 26/9 – 2050 besökare

Henrik Ornebring09.15–09.30
Henrik Örnebring
VILKA JOURNALISTER TAR EMOT MEST MUTOR?

Hur utbredd är korruption bland journalister i Europa? En kartläggning av upplevd korruption i sex länder, däribland Sverige.
Medverkande: Henrik Örnebring, professor i medie- och kommunikationsvetenskap
Arrangör: Karlstads universitet

80 besökare

 

09.40–09.55
Petter Sandgren
INTERNATSKOLORNA

Få skolor är så omgivna av mytbildning som internatskolor, från Thomas Hughes klassiker Tom Brown´s Schooldays till Jan Guillous Ondskan. Hur ser förhållandet ut mellan fiktion och verklighet?
Medverkande: Petter Sandgren, Department of History and Civilization, European University Institute, Florens
Arrangör: Bokförlaget Atlantis

70 besökare

 

b14503310.05–10.20
Joachim Östlund
SVENSKA SLAVAR I NORDAFRIKA

Svenskar såldes som slavar samtidigt som svenska skepp deltog i slavhandeln i Nordafrika under 1600- och 1700-talen.
Medverkande: Joachim Östlund, fil. dr i historia
Arrangör: Lunds universitet

70 besökare

 

10.30–10.45
Lasse Brunnström, Karin Wagner
DEN (O)HÅLLBARA FÖRPACKNINGEN

Förpackningar är starkt sammankopplade med sitt innehåll. Men varför ser förpackningar ut och fungerar som de gör?
Medverkande: Lasse Brunnström, professor emeritus i designhistoria, HDK och Karin Wagner, professor i konst- och bildvetenskap, båda Göteborgs universitet
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond

90 besökare

 

10.50–11.05
Ulf Ellervik

DEN SVÅRA KONSTEN ATT LEVA

Ulf Ellervik är professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet. Välkommen till ett spännande samtal om livet – sett ur kemistens ögon.
Medverkande: Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi, Lunds universitet
Arrangör: Fri Tanke Förlag

210 besökare

 

11.10–11.25
Andreas Viberg
UNDER MARKEN I DE ÖLÄNDSKA JÄRNÅLDERSBORGARNA

På Öland finns ett femtontal borgar från järnåldern. Men vad gjorde man egentligen i borgarna när de användes? Hur skaffar man kunskap om vad som finns under markytan utan att gräva?
Medverkande: Andreas Viberg, fil. dr i laborativ arkeologi, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien

130 besökare

 


karinlövgren11.35–11.50

Karin Lövgren
VIKTEN AV ATT KLÄ SIG VUXET

Utifrån äldre kvinnors berättelser om sina kläder presenterar Karin Lövgren sin undersökning av äldre kvinnors syn på åldrande och vardag.
Medverkande: Karin Lövgren, etnolog, kulturforskare med inriktning på åldrande, Umeå universitet
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond

140 besökare

 

12.00–12.30
Magnus Falk, Therese Westerlund
ATT SOLA ELLER INTE SOLA – DET ÄR FRÅGAN!

Hudcancer ökar dramatiskt i Sverige, kopplat till våra solvanor. Går det att få svenskar att sola mindre? Hur är det att själv drabbas av hudcancer?
Medverkande: Magnus Falk, docent i allmänmedicin och Therese Westerlund, Melanomföreningen
Arrangör: Linköpings universitet

120 besökare


daniel12.50–13.05

Daniel Västfjäll
HUR HJÄRNAN OCH KROPPEN FATTAR BESLUT

Länge har man sett bra beslutsfattande som en rationell process. Forskning visar dock att vi fattar bättre beslut med förenklade känslostrategier.
Medverkande: Daniel Västfjäll, professor i kognitiv psykologi
Arrangör: Linköpings universitet

120 besökare

 

13.15–13.30
Annika Strandin Pers
ATT FÖLJA VÅR HISTORIA GENOM KARTÖVERLÄGG

Historiska kartor är inte bara vackra. Genom modern teknik analyseras så nutida och historiska kartor. Landskapets förändring över tid kan därmed tolkas på ett nytt sätt.
Medverkande: Annika Strandin Pers, fil. dr i kulturgeografi, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien

100 besökare

 


janickeandersson13.40–13.55

Janicke Andersson
PENSIONÄRSJÄVLAR OCH SÄTT ATT GÖRA ÅLDER

Den nya positiva hypen med ungdomlighet kan innebära en press på äldre att bli äldre utan att åldras.
Medverkande: Janicke Andersson, fil. dr i äldre och åldrande
Arrangör: Lunds universitet

70 besökare

 

14.05–14.35
Minna Karstunen, Björn-Ola Linnér
KAN VI TACKLA DET NYA KLIMATET?

Var ska vi odla, hur ska vi bygga? Skogsvandra på kalfjället och slottsviner från Uppsalaslätten? Malaria istället för vinterkräksjukan? Lyssna till en spektakulär men forskningsbaserad bild av vad klimatprognoserna kan leda till för det svenska samhället.
Medverkande: Minna Karstunen, professor i geoteknik, avd. för geologi och geoteknik, Chalmers tekniska högskola och Björn-Ola Linnér, professor i Tema Miljöförändring samt Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet
Arrangör: Forskningsrådet Formas

220 besökare

 


carlcederström14.45–15.00

Carl Cederström
WELLNESSYNDROMET: HÄLSOHETS OCH NARCISSISM

Det sociala kravet att maximera vårt välbefinnande har börjat vändas emot oss. Har du börjat räkna ditt kaloriintag i sömnen eller skäms du för att du inte är lyckligare? Kanske har du då drabbats av wellnessyndromet.
Medverkande: Carl Cederström, lektor i företagsekonomi
Arrangör: Stockholms universitet

220 besökare

 

15.10–15.25
Johan Bjureberg
NY BEHANDLING VID SJÄLVSKADEBETEENDE

Självskadebeteende är vanligt förekommande. Hur kan nya behandlingsformer implementeras och kan internetbaserad behandling vara effektivt?
Medverkande: Johan Bjureberg, leg psykolog och doktorand, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet
Arrangör: Nationella självskadeprojektet

150 besökare

 

15.35–15.50
Anneli Ivarsson
GLUTENFRITT – TRENDIG DIET SOM DÖLJER EN FOLKSJUKDOM

Att äta glutenfritt har blivit en trend. Samtidigt blir celiaki – även kallat glutenintolerans – allt vanligare. Vad är egentligen celiaki? Vilka är vinnarna och förlorarna på den glutenfria trenden? Boken Jag har celiaki presenteras.
Medverkande: Anneli Ivarsson, docent och överläkare, epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting
Arrangör: Umeå universitet

150 besökare

 


helena16.00–16.15

Helena Tobiasson
NYA PRYLAR LÖSER INTE BRIST PÅ RÖRELSE

Tekniken blir allt mobilare. Samtidigt blir användarna mer stillasittande. Hur kan vi med hjälp av designforskning göra vardagen mer fysiskt krävande?
Medverkande: Helena Tobiasson, fil. dr i HCI, Kungliga Tekniska högskolan
Arrangör: AFA försäkring

70 besökare

 

16.25–16.40
Torbjörn Forslid
FÖRFATTAREN SOM KÄNDIS

Vad betyder Strindbergs kalufs för hur vi värderar hans litteratur? Torbjörn Forslid undersöker hur författarens liv, vanor, utseende och eventuella kändisskap påverkar det vi kallar litterärt värde.
Medverkande: Torbjörn Forslid, professor i litteraturvetenskap, Lunds universitet, intervjuas av Thomas Heldmark
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond

70 besökare

 

16.50–17.05
Anders Hansson
VULKANUTBROTT ELLER RYMDSPEGLAR?

Geoengineering är det mest radikala tillskottet till klimatforskningen och är en tänkt storskalig medveten manipulering av klimatet i syfte att återbalansera temperaturen med konstgjorda vulkanutbrott, moln eller rymdspeglar. Är det möjligt och vilka risker finns det?
Medverkande: Anders Hansson, universitetslektor, TEMA (teknik och social förändring), Linköpings universitet
Arrangör: Forskningsrådet Formas

70 besökare

 


ulf217.15–17.30

Ulf Danielsson
MÖRKRET VID TIDENS ÄNDE

Mörkret vid tidens ände tar dig till den absoluta forskningsfronten. Ulf Danielsson berättar om universums mörka sida.
Medverkande: Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, Uppsala universitet
Arrangör: Fri Tanke Förlag

120 besökare