Söndag 27/9 – 1160 besökare

bengtgustafsson

09.40–09.55
Bengt Gustafsson

SVARTA HÅL – MÄNNISKOR, UPPTÄCKTER, TEORIER

Vi möter fysikens storheter som Newton, Einstein och Wheeler, och lotsas genom de viktiga upptäckterna som bidragit till att förklara svarta hål.
Medverkande: Bengt Gustafsson, professor i teoretisk astrofysik, Uppsala universitet
Arrangör: Fri Tanke Förlag

200 besökare

 

10.05–10.20
Anders Forsman
HELLRE MÅNGFALD ÄN ENFALD

Om individuella olikheter, evolution och fördelarna med mångfald i naturen. Är visdom från naturen tillämpbar på den mänskliga kulturen?
Medverkande: Anders Forsman, professor i evolutionsbiologi
Arrangör: Linnéuniversitetet

90 besökare

 

Meinander_Henrik10.30–11.00
Mikael Holmström, Henrik Meinander
FORMAR RELATIONEN TILL NATO VÅRA DEMOKRATIER?

Det spända geopolitiska läget utgör ett hot för de demokratiska strukturerna i Sverige och Finland. Hur kan historien hjälpa oss hantera utmaningarna?
Medverkande: Henrik Meinander, professor i historia, Helsingfors universitet och Mikael Holmström, journalist
Arrangör: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

90 besökare

 

11.10–11.25
Magnus Hagevi
SVERIGE, VI HAR ETT RESULTAT!

Statsvetaren Magnus Hagevi förklarar varför partiernas ökade likhet snarare rör sig om ökad konkurrens än ökat samarbete.
Medverkande: Magnus Hagevi, docent i statsvetenskap
Arrangör: Linnéuniversitetet

50 besökare

 

11.35–11.50
Ellen Bijvoet
”SVENSKA MED NÅGOT UTLÄNDSKT”

Svenska talas på olika sätt i olika delar av landet och bland enspråkiga och flerspråkiga. Vilka varieteter talas i de flerspråkiga storstadsmiljöerna och hur uppfattas de av andra?
Medverkande: Ellen Bijvoet, docent Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond

40 besökare

 

lina-Andersson12.00–12.15
Lina Aldén
BETE DIG SOM EN MAN – ANNARS FÅR DU INTE JOBB

Spelar våra förväntningar om hur män och kvinnor ska bete sig någon roll för en persons möjligheter att få jobb?
Medverkande: Lina Aldén, docent i nationalekonomi
Arrangör: Linnéuniversitetet

90 besökare

 

12.25–12.40
Christina Wainikka
VEM ÄGER STULEN KONST?

Konst har många gånger under historien tagits som krigsbyte. Ur juridisk synvinkel uppkommer frågan vem det faktiskt är som äger konstföremålen.
Medverkande: Christina Wainikka, jur. dr i företagsekonomi
Arrangör: Södertörns högskola

80 besökare

 

12.50–13.05
Anett Sundqvist
VAD KAN EN TREÅRING?

Förmågan att förstå hur andra människor känner och tänker är beroende av barnets uppmärksamhet och minne. Hur utvecklas dessa förmågor hos en treåring?
Medverkande: Anett Sundqvist, universitetslektor, avdelningen för psykologi
Arrangör: Linköpings universitet

90 besökare

 

Namnlöst-1 (dragen) 6 13.15–13.30
Stefan Holgersson
POLISEN BAKOM KULISSERNA

Föreläsningen bygger på tio års data och visar hur myndigheter kan agera för att försvåra insyn och bygga upp tilltalande bilder av sin verksamhet.
Medverkande: Stefan Holgersson, universitetslektor i informatik och f.d. polis
Arrangör: Linköpings universitet

50 besökare

 

13.40–13.55
Mikael Lönnborg
FINANSKRISER I SVERIGE

Finansiella kriser har varit en del av ekonomins utveckling under de senaste århundradena. Vilka är likheterna och skillnaderna mellan svenska kriser?
Medverkande: Mikael Lönnborg, docent i företagsekonomi
Arrangör: Södertörns högskola

90 besökare

 


panupulma14.05–14.35

Panu Pulma
ROMERNAS HISTORIA

Om hur romerna kunnat bevara sin starka identitet och kultur i ett samhälle som inte alltid varit särskilt gästvänligt.
Medverkande: Panu Pulma, universitetslektor i samhällshistoria, Helsingfors universitet
Moderator: John Chrispinsson
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland

50 besökare

 

KarinBojs15.10–15.25
Karin Bojs, Johan Ling
MIN EUROPEISKA FAMILJ – DE SENASTE 54 000 ÅREN

Karin Bojs bestämde sig för att låta DNA trådarna knyta ihop henne själv med forntidens människor. Hon berättar om senaste forskningen och målar upp en bild hur Europa fick sin befolkning.
Medverkande: Karin Bojs, vetenskapsjournalist och Johan Ling, docent i arkeologi, Göteborgs universitet
Arrangör: Albert Bonniers Förlag

160 besökare

 

15.35–15.50
Magnus Rodell
RASERADE STATYER OCH SÖNDERSLAGNA HELGEDOMAR

Vilka betydelser och funktioner fyller det sekulära och religiösa förstörandet av materiell kultur i ett idé- och kulturhistoriskt perspektiv?
Medverkande: Magnus Rodell, docent i idéhistoria
Arrangör: Södertörns högskola

80 besökare