Torsdag 24/9 – 1700 besökare


09.15–09.55
Patrik Norqvist
FYSIKSHOW I FLERA AKTER – VARFÖR FALLER ALLTID SMÖRGÅSEN MED SMÖRET NEDÅT?

Hur är det med stuntscener i actionfilmerna, är de ens teoretiskt möjliga? Filmklipp från hollywoodfilmer, och från egna filmer där vi testat fysiken ger oss svaren!
Medverkande: Patrik Norqvist, universitetslektor i rymdfysik
Arrangör: Umeå universitet

300 besökare

 

b145038
10.05–10.20
Helena Sandberg
BARN OCH INTERNETREKLAM

Hur tänker barn kring internetreklam? Hur hanterar de oönskad reklam online? Finns det behov av att begränsa reklam riktad till barn på internet?
Medverkande: Helena Sandberg, docent i medie- och kommunikationsvetenskap
Arrangör: Lunds universitet

50 besökare

 

10.30–11.00
Daniel Pettersson, Cristina Robertson
SKOLFORSKNING: KOMPLEXT OCH UTAN ENKLA SVAR?

Utbildningsvetenskapen är ett brett och komplext fält som inte enkelt översätts till handling. Kan PISA-studien ge svar där forskningen är svårtydd? Här presenteras Vetenskapsrådets SKOLFORSK-projekt.
Medverkande: Cristina Robertson, fil. dr i pedagogik, Högskolan i Jönköping och Daniel Pettersson, fil. dr i pedagogik, Högskolan i Gävle
Arrangör: Vetenskapsrådet

80 besökare

 

11.10–11.25
David Thurfjell
DET GUDLÖSA FOLKET

Är svenskarna världens mest sekulariserade folk? Vilken är den kulturhistoriska bakgrunden till svenskarnas världsunika religionssituation?
Medverkande: David Thurfjell, professor i religionsvetenskap
Arrangör: Södertörns högskola

200 besökare

 

11.35–11.50
Kristy Beers Fägersten
FUCKING SVENSKA

Ord som fuck och shit förekommer allt oftare i svenskan, i såväl tal som skrift. Hur bidrar medierna till att standardisera detta språkbruk?
Medverkande: Kristy Beers Fägersten, docent i engelska
Arrangör: Södertörns högskola

150 besökare

 

12.25–12.40
Rasmus Fleischer, Fanny Forsberg Lundell
HUMANIORA I EN ALGORITMISK FRAMTID

Vilka utmaningar ställs humaniora inför i ett samhälle där algoritmer och robotar mer och mer styr vår vardag?
Medverkande: Rasmus Fleischer, fil. dr i historia och Fanny Forsberg Lundell, docent i franska, båda Stockholms universitet
Arrangör: Tankesmedjan Humtank

70 besökare

 

2d2f58512.50–13.05
Karin Weman
MAGISKT PILLER FÖR EN GOD HÄLSA

Motion är som ett magiskt piller för fysisk och psykisk hälsa. Pillret kan förpackas i digitala stödtjänster för att motivera människor till motion.
Medverkande: Karin Weman, universitetsadjunkt i psykologi
Arrangör: Högskolan i Halmstad

150 besökare

 

13.15–13.30
Göran Collste
HISTORISK RÄTTVISA?

Frågan om historisk rättvisa har på senare år aktualiserats. Här belyses krav på gottgörelse samt att kolonialism och globala orättvisor diskuteras.
Medverkande: 
Göran Collste, professor i tillämpad etik
Arrangörer: Linköpings universitet

130 besökare

 

13.40–13.55
Fredrik Heintz
LÖS PROBLEM TILLSAMMANS MED DATORN

Nu lyfts datalogiskt tänkande fram som lika viktigt att lära sig som att läsa, skriva och räkna. För att kunna lösa allt komplexare problem är det nödvändigt att beskriva, analysera och lösa problem så att datorer kan hjälpa till.
Medverkande: Fredrik Heintz, docent i datalogi, Linköpings universitet
Arrangör: VINNOVA

80 besökare

 

14.05–14.35
Tore Andreassen
BARN OCH UNGA I SAMHÄLLETS VÅRD

Barn och unga placeras i social dygnsvård, i familjehem eller på institution. Hur går det för dessa barn i livet?
Medverkande: Tore Andreassen, leg psykolog, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Oslo
Arrangör: Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

40 besökare

 

elin-palm14.45–15.00
Elin Palm
MIGRATIONENS ETIK

Föredraget belyser vikten av rättvist ansvarstagande för migration och migranter i ljuset av allt hårdare gräns- och immigrationskontroller i Europa.
Medverkande: Elin Palm, forskarassistent vid Institutionen för kultur och kommunikation
Arrangör: Linköpings universitet

60 besökare

 

15.10–15.25
Jon Engström
DAGBÖCKER FÖR EN BÄTTRE VÅRD

Jon Engström visar hur patienters gripande berättelser och sprudlande idéer nedtecknade i dagböcker kan göra vården mer empatisk och kreativ.
Medverkande: Jon Engström, tekn. dr, Linköpings Universitet
Arrangör: SVID/Linköpings universitet

50 besökare

 

15.35–15.50
Anneli Frelin
SKOLANS MELLANRUM

Vad är det som händer utanför klassrummet i skolan? På vilket sätt kan de relationer som lärare och elever bygger i skolans korridorer, uppehållsrum och på skolgården förebygga hot och våld och hur byggs relationerna?
Medverkande: Anneli Frelin, universitetslektor i didaktik, Högskolan i Gävle
Arrangör: AFA försäkring

40 besökare

 

16.00–16.15
Maria Ulfgard
LÄRA LÄRARE LÄSA

Hur kan svensklärare inspirera och stimulera barns och ungdomars läsning? Maria Ulfgard diskuterar behovet av nya metoder utifrån sin färska bok.
Medverkande: Maria Ulfgard, docent i litteraturvetenskap, Uppsala universitet
Arrangör: Makadam förlag

50 besökare

 

16.25–16.40
Christina Zetterlund
ATT GÖRA SAMHÄLLSENGAGEMANG

Antologin Konsthantverk i Sverige del 1 skriver konsthantverkshistorier för att pröva vår samtid. Genom andra historier blir normer svårare att bevara och andra berättelser möjliga.
Medverkande: Christina Zetterlund, professor i konsthantverkshistoria och teori
Arrangör: Konstfack

80 besökare

 

15.02 EM's photo16.50–17.05
Ezio Manzini
WHEN EVERYBODY DESIGNS

A wave of social innovations emerge in an expansive open co-design process in which new solutions are suggested and new meanings are created.
Medverkande: Ezio Manzini, professor, Politecnico di Milano
Arrangör: Business & Design Lab, Göteborgs universitet

80 besökare

 

17.15–17.30
Nils Uddenberg
LIDANDE OCH LÄKEDOM: MEDICINENS HISTORIA

I medicinhistorien finns otaliga exempel på kurer som skulle göra den friskaste sjuk, men också exempel på metoder som överlevt i årtusenden.
Medverkande: Nils Uddenberg, professor i psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning
Arrangör: Fri Tanke Förlag

50 besökare

 

17.40–17.55
Jonas F Ludvigsson
PROFESSORN SOM INTE LYCKADES DOKTORERA

Jonas F Ludvigsson, barnläkare i Örebro, berättar om hur han misslyckades med att doktorera två gånger… för honom blev det tredje gången gillt.
Medverkande: Jonas F Ludvigsson, professor i klinisk epidemiologi och ordförande i svenska barnläkarföreningen
Arrangör: Karolinska institutet

40 besökare