Samuel Rubenson besökte Forskartorget

Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet och präst i Svenska kyrkan, växte upp i Etiopien. Därifrån fick han med sig ett stort intresse för kulturmöten, främmande språk och religionsdialog med fokus på Mellanöstern.
Han disputerade 1990 på en avhandling om det tidigkristna munkväsendet.
Under 2009-2015 har han i forskningsprogrammet ”Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen”, studerat det framväxande klosterväsendets relation till det antika bildningsarvet. Projektet belyser hur den tidigare klosterrörelsen växte fram i samma anda som det senantika grekisk-romerska bildningsidealet.
Bilden av det tidiga klosterväsendet i den östliga kyrkan har tidigare varit att den bestod av obildade bönder som var ointresserade av den antika bildningstraditionen. I forskningsprogrammet har man kunnat påvisa att så inte var fallet – övergången från antiken till den kristna traditionen bars av de östliga klostren.

Samuel Rubenson medverkade på Forskartorget i programmet,
De tidiga klostren
lördag 24 september 2016, kl: 14.55–15.10

Comments are closed.