Söndag 1 oktober

 

09.15–09.30
Vad är islamism?
Hur stark kraft är egentligen islamismen i Europa? Vad skiljer och förenar de olika varianterna av politisk islam? Hur skiljer man legitim religiös aktivism från politisk radikalisering?
Medverkande: Eli Göndör, doktor i religionsvetenskap, senior fellow vid Timbro och forskare vid Segerstedt institutet, Göteborgs universitet
Arrangör: Timbro
Besökare: 55

 

09.40–09.55
Direktrisernas tid – kvinnliga nöjesentreprenörer i Stockholm 1870-1920
Under sena 1800-talet kom kvinnor att få en framskjuten position inom den framväxande nöjesindustrin. Vilka var de och hur var det möjligt i en i patriarkal värld?
Medverkande:Björn Ivarsson Lilieblad, fil. dr i historia
Arrangör: Linköpings universitet
Besökare: 30

 

10.05–10.20
De ensamma och kärleken
Med utgångspunkt i Märta Tikkanen och Henrik Tikkanens dialogiska texter diskuteras synen på författare, genialitet och varför det är så svårt att kombinera ett kreativt yrke med romantisk kärlek och familjeliv inom en heteronormativ kultur.
Medverkande: Matilda Torstensson Wulf, doktorand
Arrangör: Linköpings universitet
Besökare: 30

 

10.30–10.45
Framtida journalister lär om falska nyheter
Framtidens medielandskap innehåller många fler aktörer än ”bara” journalister. En studie av en journalistutbildnings sätt att undervisa om falska nyheter och affektiv journalistik visar hur man kan rusta journalister såväl i källkritik som i hur känslor är med och styr nyhetsbevakningen.
Medverkande: Pernilla Severson, lektor i journalistik
Arrangör: Linnéuniversitetet
Besökare: 40

 

10.55–11.10
Stamböcker: tidigare århundradens sociala medier
Stamböcker är ett slags vänskapsalbum som främst fördes av studenter från 1500-talet och framåt. I en stambok samlade man på bidrag från vänner och bekanta. Dessa böcker ger en unik inblick i kulturell utveckling över tid och de sociala nätverk som fanns i Europa under dessa århundraden.
Medverkande: Daniel Solling, fil. dr i tyska, Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala universitet
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond
Besökare: 60

 

11.20–11.35
Kyrkornas hemligheter
Om att lära sig se spåren av människors liv i våra kyrkor, de dolda tecknen och hemligheterna. I Stockholms kyrkor finns spår av stadens historia, människors liv under århundraden och hemligheter och öden. Personerna bakom SVT-succén Kyrkornas hemligheter, presenterar nu boken om Stockholms kyrkor.
Medverkande: Thomas Magnusson, bokförläggare, Medströms Bokförlag och Ingrid Sjöström, docent i konstvetenskap, Stockholms universitet
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond, Kungl. Vitterhetsakademien och Medströms Bokförlag
Besökare: 60

 

11.45–12.00
Litteraturens inverkan på livet
Hur ser förhållandet mellan liv och litteratur ut? Vilken plats har läsandet i livet? Litteraturvetaren Tatjana Brandt, aktuell med essäboken Fängslad, talar om texter som på allvar kämpar med att formulera vad en djup relation till litteratur kan betyda.
Medverkande: Tatjana Brandt, fil. dr i litteraturvetenskap
Arrangör: Förlaget
Besökare: 60

 

12.10–12.25
Mikrohistoria – Ansikten i mängden
Varför fascinerar individuella levnadsöden? Hur hänger den stora och lilla historien ihop? Vad är mikrohistoria?
Medverkande: Anna Götlind, professor i historia, Stockholms universitet och Bo Eriksson, fil. dr i historia, Stockholms universitet
Arrangör: Historisk Tidskrift och Riksbankens Jubileumsfond
Besökare: 60

 

12.35–12.50
Året 17. Om finsk titthålshistoria
Med början 1417 granskar en rad historiker läget i Finland med hundra års mellanrum, vilka aktörer som fanns och vilka vägskäl.
Medverkande: Nils Erik Villstrand, professor i historia, Åbo Akademi och Ulrika Knutson, journalist och kritiker
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland
Besökare: 55

 

12.55–13.10
Grekisk Eros
Antik grekisk sexualitet har använts som slagträ eller utgjort en hägrande oas, den har idealiserats men också chockerat. Eva-Carin Gerö, professor i antik grekiska, tar ett lätt problematiserande grepp om grekisk eros, och ger både kunskap om antika attityder och en dos provokation vad gäller samtidens.
Medverkande: Eva-Carin Gerö, professor i antik grekiska
Arrangör: Bokförlaget Atlantis
Besökare: 45

 

13.15–13.30
Bättre diagnostik för aggressiv cancer
Jakten på cirkulerande och metastaserande cancerceller har börjat. Med mikroskop som kan analysera celler i 3D ska cancerceller och normala celler undersökas, för att lättare urskilja cirkulerande cancerceller.
Medverkande: Anette Gjörloff Wingren, professor i immunologi, cancerforskare
Arrangör: Malmö högskola
Besökare: 70

 

13.40–13.55
Se människan!
Ersta diakoni har en fantastisk historia som sträcker sig över hela tre sekler. Här skildras Ersta diakonis historia i huvudsak utifrån tre olika forskares perspektiv: Elisabeth Christiansson som skrivit om diakoni och socialt arbete, Motzi Eklöf om sjukhuset och den medicinska vårdens historia och Nils Johan Tjernlund om den sociala utvecklingen och byggnadernas historia.
Medverkande: Karin Jansson Myhr, författare och redaktör
Arrangör: Centrum för Näringslivshistoria
Besökare: 25

 

14.05–14.20
Etik och kommunikation över kulturgränser
I efterdyningarna av en ökad invandring har betydelsen av ”svenska värderingar” betonats i den politiska retoriken. Här diskuteras föreställningen om svenska värderingar och att det är både möjligt och viktigt att kommunicera etik över kulturgränser.
Medverkande: Göran Collste, professor i etik
Arrangör: Linköpings universitet
Besökare: 40

 

14.25–14.40
Evolutionen och jag
Det handlar om dig och mig och oss alla, vårt jag. Ganska lite är känt om vad detta jag, eller för den delen vårt medvetande, egentligen är. Är de ens materiella? Behöver de vara det? Mänsklig evolution pågår på många plan: fysiskt, kulturellt och historiskt. Hör Johan Frostegård berätta om högt och lågt med oväntade vinklar – och förresten, hade Hamlet syfilis?
Medverkande: Johan Frostegård, professor i medicin, Karolinska Institutet, och författare till boken Evolutionen och jag
Arrangör: Karolinska Institutet och Volante
Besökare: 90

 

14.45–15.00
Gudar, drakar och pistoler
Användandet av metoden visuell antropologi ger nyckeln till en annars stängd värld, den japanska maffian. Tatueringar avslöjar en värld av personliga erfarenheter, önskningar och vidskepelse.
Medverkande: Andreas Johansson, fil. dr i religionsvetenskap
Arrangör: Linnéuniversitetet
Besökare: 35

 

15.10–15.25
Finska krigsbarn under andra världskriget
Under andra världskriget anlände ca 70 000 finska barn till Sverige. Flertalet barn placerades i fosterfamiljer och ett mindre antal på barnhem och sjukhus. Vilka sociala och politiska konsekvenser fick barntransporterna och hur mobiliserades så många hem att ta emot barn från ett annat land?
Medverkande: Karin Zetterqvist Nelson och Johanna Sköld, professorer, Tema barn
Arrangör: Linköpings universitet
Besökare: 90

 

15.35–15.50
Klansamhällen i litteraturen
Den klassiska litteraturen rymmer många berömda skildringar av hur individer slits mellan frigörelse och lojalitet till kollektivet. Vad kan litteraturen lära oss om verkligheten i de klankulturer som växer fram i vår tids i övrigt individualiserade samhällen?
Medverkande: Johan Lundberg, docent i litteraturhistoria, Stockholms universitet
Arrangör: Timbro
Besökare: 40