Söndag 25 september

9.30–9.45
Anders Omstedt, Tyrone Martinsson
KUNSKAP PÅ TVÄREN

Ibland beskrivs vårt kunskapssamhälle så att det består av ett antal öar som alltför sällan kommer i kontakt med varandra. Samtidigt står vi inför stora utmaningar där flera ämnesområden behöver samverka.
Medverkande: Anders Omstedt, professor, inst. för marina vetenskaper, Göteborgs universitet och Tyrone Martinsson, universitetslektor, Akademin Valand, Göteborgs universitet.
Samtalsledare: Anders Franck, Jonsereds herrgård
Arrangör: Jonsereds herrgård, Göteborgs universitet, Se Människan och Cusanus
Besökare: 35

 

9.55–10.10
Johan Mårtelius
DE SVENSKA MEDELHAVSINSTITUTENS BETYDELSE

En presentation följt av en diskussion kring de svenska Medelhavsinstituten i Istanbul, Athen, Rom och San Michele samt deras synlighet och samtida relevans.
Medverkande: Johan Mårtelius, professor i arkitekthistoria, KTH och direktör vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul
Arrangör: De svenska Medelhavsinstituten
Besökare: 30

 

10.20–10.35
Aleksandar Matic
VAD SKA DE GÖRA I KOLOSSERNA PÅ SKÅNESLÄTTEN?

Med röntgenljus och neutroner kommer de kunna se in i alla slags material. Sveriges största forskningssatsningar kan ge nya elbilar och mediciner.
Medverkande: Aleksandar Matic, professor, inst. för fysik, Chalmers tekniska högskola
Arrangör: Vetenskapsrådet
Besökare: 85

 

10.45–11.00
Ingmar Skoog, Johanna Gustafsson Lundberg
GAMMAL ÄR ÄLDST

Vi blir äldre och äldre. Vad innebär det om åldrandet blir så mycket större del av livet och livet blir så mycket längre?
Medverkande: Ingmar Skoog, professor och överläkare, sektionen för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Johanna Gustafsson Lundberg, docent teologisk etik, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. Samtalsledare: Sara Blom, präst och teknologie doktor
Arrangör: Jonsereds herrgård, Göteborgs universitet, Se Människan och Cusanus
Besökare: 175

 

11.10–11.25
Gunilla Iversen
MEDELTIDEN SJUNGER IGEN

Forskare har återupptäckt poesi från den medeltida mässans sånger på 800-talet, skrivna av munkar och präster. Smakprov på sångerna framförs.
Medverkande: Gunilla Iversen, professor emerita latin, Stockholms universitet och Pisces Dei, bestående av sångarna Thomas Hammar, Erika Förare, Caroline Langenheim, Bao-Lin Lee, samt solisten Miriam Andersén.
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond
Besökare: 50

 

11.35–11.50
Asta Cekaite
ATT KOMMUNICERA KÄNSLOR

Hur lär sig barn att tolka och uttrycka känslor och ta hänsyn till andras känslor? Föreläsningen ger dig svaren baserat på aktuell forskning.
Medverkande: Asta Cekaite, professor vid tema barn
Arrangör: Linköpings universitet
Besökare: 50

 

12.00–12.15
Marika Tandefelt
FINLANDSSVENSKAN I HELFIGUR

Projektet Svenskan i Finland – idag och igår tecknar ett porträtt av svenskt tal- och skriftspråk öster om Bottniska viken.
Medverkande: Marika Tandefelt, professor emerita i svenska, Svenska handelshögskolan i Helsingfors
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland
Besökare: 65

 

12.25–12.40
Henrik Zetterberg, Kirsten Kraiberg Knudsen, Virginia Langum
GÅR TIDEN FORTARE NU?

Vi samtalar om tiden, vår tids hårdvaluta. Många upplever samtiden som stressfylld. En hjärnforskare, en astronom och en litteraturvetare tar sig an tiden och erbjuder spännande perspektiv från den senaste forskningen.
Medverkande: Henrik Zetterberg, professor i neurokemi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Kirsten Kraiberg Knudsen, docent i astronomi, Chalmers tekniska högskola och Virginia Langum, Pro Futura Scientia Fellow vid SCAS och docent i engelsk litteratur, Umeå universitet. Moderator: Annika Moberg
Arrangör:
Sveriges unga akademi
Besökare: 125

 

12.50–13.05
Klas Modin
RÄKNA MED BILDER I FRAMTIDEN

Med dagens magnetkameror kan vi, utan operation, ta 3d-bilder av organ. Men vad är avståndet mellan bilderna? Svaret ges av ”Beräkningsanatomi”.
Medverkande: Klas Modin, dr och forskarassistent i matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola
Arrangör: Stiftelsen för Strategisk Forskning
Besökare: 50

 

13.15–13.30
Inger Olausson
ARSENIK OCH GAMLA SPETSAR

Ur ett historiskt perspektiv handlar växtskydd om till exempel otäcka gifter och handplockning av larver. Är dessa metoder relevanta att tillämpa även idag?
Medverkande: Inger Olausson, bitr. universitetslektor doktor, Tema Q
Arrangör: Linköpings universitet
Besökare: 35

 

13.40–13.55
Fredrik Elgh
PEHR STENBERGS LEVERNEBESKRIVNING

Självbiografin är ett uppslaget fönster mot det sena 1700-talets Sverige där vi möter ett myller av människor i en öppenhjärtig och levande berättelse.
Medverkande: Fredrik Elgh, professor och överläkare, inst. för klinisk mikrobiologi
Arrangör: Umeå universitet
Besökare: 20

 

14.05–14.20
Andreas Johansson Heinö
VAD VILL POPULISTERNA?

Populistiska partier vinner mark över hela Europa. Vad vill de uppnå? Vad händer i länder där de får fäste?
Medverkande: Andreas Johansson Heinö, fil. dr i statsvetenskap
Arrangör: Timbro
Besökare: 50

 

14.30–14.45
Torbjörn Andersson
SPELA FOTBOLL BONDJÄVLAR

En studie av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början. Det kommer att handla om lokalpatriotism och om likheter och skillnader mellan fotbollskulturen i Stockholm och Göteborg.
Medverkande: Torbjörn Andersson, universitetslektor
Arrangör: Malmö högskola
Besökare: 65

 

14.55–15.10
Anders Johnson
GUSTAF DALÉN: EN BIOGRAFI

Vad formade den ikoniska nobelpristagaren, uppfinnaren och företagsledaren, och hur kan vi förstå hans insatser idag?
Medverkande: Anders Johnson, författare och näringslivshistoriker och Anders Houltz, docent i teknik- och vetenskapshistoria
Arrangör: Centrum för Näringslivshistoria
Besökare: 30

 

15.25–15.40
Håkan Wallander
SURTSEY – NU BLOMMAR DET I LAVAN!

Genom ett magnifikt vulkanutbrott bildades ön Surtsey. Större delen av ön är fortfarande, efter femtio år, karg lavasten, men på vissa platser frodas vegetationen och jorden ligger rik och mäktig. Hur gick det till? Vad kan vi lära?
Medverkande: Håkan Wallander, professor i markbiologi, Lunds universitet
Arrangör: Bokförlaget Langenskiöld
Besökare: 70

 

15.50–16.05
Ingrid Holmquist
DORIS LESSING, EN FÖRFATTARE I VÅR TID

Doris Lessing tilldelades Nobelpriset i litteratur 2007. Lessings verk är mycket aktuellt med ämnen som motsättningar mellan kvinnor och män, barns utsatta situation, men också rasism, terrorism, våld och miljöförstöring.
Medverkande: Ingrid Holmquist, professor emerita i genusvetenskap
Arrangör: Göteborgs universitet
Besökare: 65

 

16.15–16.30
Elisabet Björklund, Mariah Larsson
SVENSK FILM OCH DEN SEXUELLA REVOLUTIONEN

Lyssna till betydelsen av sexualitet för svensk film och för bilden av Sverige utomlands. Redaktörerna av den engelskspråkiga antologin Swedish Cinema and the Sexual Revolution: Critical Essays introducerar boken och diskuterar utifrån denna.
Medverkande: Elisabet Björklund och Mariah Larsson, båda universitetslektorer
Arrangör: Linnéuniversitetet
Besökare: 25