Torsdag 22 september

09.05–09.35
Stein Tønnesson, Isak Svensson, Elin Bjarnegård
FRÅN KRIG TILL HÅLLBAR FRED

Länder i Östasien som tidigare stred mot varandra handlar nu med varandra. Varför löste sig konflikterna och går det att applicera på andra regioner?
Medverkande: Stein Tønnesson, adjungerad professor, Uppsala universitet och seniorforskare vid Peace Research Institute Oslo (PRIO), Isak Svensson, professor, inst. för freds- och konfliktforskning, Elin Bjarnegård, docent, statsvetenskapliga institutionen, båda vid Uppsala universitet
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond
Besökare: 40

 

09.40–09.55
Per-Olof Hansson
MOBILTEKNIK FÖR ATT UTVECKLA LÄRANDE

Hur används smartphones i Kenya för att utveckla lärandet? Och hur ledde det till en MOOC för mänskliga rättigheter?
Medverkande: Per-Olof Hansson, fil. dr i pedagogik med ämnesdidaktisk inriktning
Arrangör: Linköpings universitet
Besökare:70

 

10.05–10.20
Mona Holmqvist
AUTISM – EN ANNAN VÄRLD

Forskning visar hur störande faktorer i närmiljön kan minimeras för att hjälpa personer med diagnosen autism–spektrumtillstånd (AST) att delta på sina egna villkor i samhället.
Medverkande: Mona Holmqvist, docent i pedagogik
Arrangör: Malmö högskola
Besökare: 170

 

10.30–10.45
Anna W Gustafsson, David Håkansson
HAR DE YNGRES ORDFÖRSTÅELSE BLIVIT SÄMRE?

I föredraget redovisas en studie av Högskoleprovet som visar att det på kort tid skett stora förändringar vad gäller förståelsen av ord och begrepp.
Medverkande: Anna W Gustafsson, docent i svenska språket, Lunds universitet
och David Håkansson, docent i nordiska språk, Uppsala universitet
Arrangör: Lunds universitet
Besökare: 120

 

10.55–11.10
Jutta Haider
VARFÖR GOOGLAR VI INTE?

Vi förväntar oss numera att alltid kunna Googla fram information om sådant vi inte vet. Vad kan eller vill vi inte Googla?
Medverkande: Jutta Haider, docent i biblioteks- och informationsvetenskap
Arrangör: Lunds universitet
Besökare: 120

 

11.20–11.35
Richard Öhrvall
ATT RÖSTA ELLER INTE RÖSTA – DET ÄR FRÅGAN

Vilka är det som röstar i val? Vilka faktorer påverkar sannolikheten att du engagerar dig politiskt? Dessa frågor diskuteras i föredraget.
Medverkande: Richard Öhrvall, doktorand i statsvetenskap och demokratistatistiker på SCB
Arrangör: Linköpings universitet
Besökare: 70

 

11.45–12.00
Kjell O Lejon
FRÅN TRUMAN TILL TRUMP

Religion och politik är starkt sammanvävda i USA men vilka faktorer måste vi ta i beaktande för att förstå händelserna på dagens politiska scen i USA?
Medverkande: Kjell O Lejon, professor i religionsvetenskap
Arrangör: Linköpings universitet
Besökare: 130

 

12.10–12.25
Lars Wallner
SERIETIDNINGEN I KLASSRUMMET

Hur kan seriemediets visuella och litterära aspekter användas i skolan för att arbeta med till exempel lässtruktur?
Medverkande: Lars Wallner, doktorand i pedagogiskt arbete
Arrangör: Linköpings universitet
Besökare: 70

 

12.35–12.50
Jonas Ingvarsson, Jesper Olsson
FRI FRÅN TRYCK

Ett samtal om möjligheterna och begränsningarna med digitala publikationer och om framtida former för kunskapsspridning.
Medverkande: Jonas Ingvarsson, bitr. professor, Högskolan i Skövde och
Jesper Olsson, forskare och lektor, Linköpings universitet
Arrangör: Humtank
Besökare: 95

 

12.35–12.50
Christian Lovén
MEDELTIDA GÅRDAR

Utifrån skriftliga källor, exempelvis brev, jordeböcker och räkenskaper har forskare kartlagt den medeltida bebyggelsen i Sverige.
Medverkande: Christian Lovén, docent i konstvetenskap och redaktör för Riksarkivets projekt Det medeltida Sverige
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond
Besökare: 60

 

13.15–13.30
Jonas Mindemark
ELEKTRISK PLAST – EN LYSANDE IDÉ?

Normalt är plaster elektriska isolatorer, men det finns undantag. Genom att kombinera två olika typer av elektrisk ledningsförmåga i samma plastmaterial så kan vi skapa lysande tapeter.
Medverkande: 
Jonas Mindemark, postdoktor, inst. för fysik, Umeå universitet
Arrangörer: Stiftelsen för Strategisk Forskning
Besökare:65

 

13.40–13.55
Jesper Strömbäck, Anders Rydell
YTTRANDEFRIHETEN UNDER PRESS I EN OSÄKER TID

Digitaliseringen skapar nya dilemman för yttrandefriheten, trots att möjligheterna att yttra sig fritt aldrig varit större. Var går gränsen för vad man får säga?
Medverkande: Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid JMG, Göteborgs universitet och Anders Rydell, författare och kulturchef Hallpressen
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond och UR
Besökare:125

 

14.05–14.35
Anna Nyberg
SÅ PÅVERKAS HÄLSAN AV ATT BLI BEFORDRAD

Vad händer när kvinnor och män blir befordrade – hur påverkas deras hälsa? Finns det skillnader i mans- och kvinnodominerade yrken? Många kvinnliga chefer upplever mer stress än sina manliga kolleger. Vad behöver göras för att vända trenden?
Medverkande: Anna Nyberg, med. dr, Stressforskningsinstitutet.
Arrangör: Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Besökare:60

 

14.45–15.00
Holger Weiss, Klas-Göran Karlsson
SLAVHANDEL OCH SLAVERI UNDER SVENSK FLAGG

Att Sverige hade en koloni i Västindien är känt men att landet även deltog i slavhandel kring sekelskiftet 1800 är mindre känt.
Medverkande: Holger Weiss, professor i allmän historia, Åbo Akademi och Klas-Göran Karlsson. professor i historia, Lunds universitet
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland
Besökare:70

 

15.10–15.25
Torkel Klingberg
HJÄRNA, GENER OCH JÄVLAR ANAMMA

Torkel Klingberg lyfter fram betydelsen av kognitiv träning för att alla barn ska lära sig läsa och räkna på tillräcklig nivå.
Medverkande: Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet
Arrangör: Natur & Kultur
Besökare:125

 

15.35–15.50
Krister Olsson
URBANISMER: DAGENS OLIKA STADSBYGGNADSIDEAL

I den nya antologin Urbanismer skriver forskare, planerare och arkitekter om olika ideal vad gäller stadsbyggande.
Medverkande: Krister Olsson, docent och lektor, inst. för kulturvård, Göteborgs universitet
Arrangör: Historiska Media
Besökare:70

 

16.00–16.15
Håkan Wallander
SURTSEY – NU BLOMMAR DET I LAVAN!

Genom ett magnifikt vulkanutbrott bildades ön Surtsey. Större delen av ön är fortfarande, efter femtio år, karg lavasten, men på vissa platser frodas vegetationen och jorden ligger rik och mäktig. Hur gick det till? Vad kan vi lära?
Medverkande: Håkan Wallander, professor i markbiologi, Lunds universitet
Arrangör: Bokförlaget Langenskiöld
Besökare:60

 

16.20–16.35
Renaud de la Brosse
BROADCASTING REGULATION: FREEDOM IN TUNISIA

Tunisia is the last ”Arab Spring” country where a democratic transition can succeed, depending on a media system that works in unity with its values.
Medverkande: Renaud de la Brosse, professor i journalistik
Arrangör: Linnéuniversitetet
Besökare:20

 

16.45–17.00
Ida Schoultz
LIVET FRÅN ETT MAGPERSPEKTIV

Vilken betydelse har magen för ett hälsosamt och balanserat liv? Hur förändras egentligen detta vitala organ med åldern? Kan man göra magen mer motståndskraftig mot stress?
Medverkande: Ida Schoultz, forskarassistent, inst. för medicinska vetenskaper
Arrangör: Örebro universitet
Besökare:60

 

17.10–17.25
Martin Widman, Björn Hagberg
ATT DÖDA EN MÄNNISKA

Frågor och svar om krigets ursprung och människans primitiva drivkrafter delar forskarvärlden. Här diskuteras den historiska och antropologiska forskningens syn på vårt innersta väsen och sökandet efter krigets ursprung.
Medverkande: Martin Widman, arkeolog och vetenskapsjournalist samt
Björn Hagberg arkeolog och författare
Arrangör: Norstedts
Besökare:30

 

17.35–17.50
Alexandra Borg
EGEN UTGIVNING OCH BOKBRANSCHENS DIGITALA VÄNDNING

Om en kulturpolitiskt laddad utgivningsform och dess effekter på dagens bokmarknad.
Medverkande: Alexandra Borg, flexitforskare, litteraturvetenskapliga inst. ,Uppsala universitet
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond
Besökare:70