Urban Lundberg gästade Forskartorget

Urban Lundberg är svensk historiker, docent på Stockholms universitet, som disputerade 2003 på en avhandling om socialdemokratin och 1990-talets stora pensionsreform. Därefter har han tangerat olika aspekter av svensk, nordisk och europeisk välfärd och socialpolitik. Han har även forskat om de individuella rättigheternas historia i Sverige ur ett 200-årigt perspektiv. Dessutom har han deltagit i ett projekt om det svenska utvecklingsbiståndets historia, samt ingår i en forskargrupp som skall utvärdera den norska pensionsreformen från 2011.

Urban Lundberg besökte Forskartorget med programmet;
Erlanders dagböcker
Lördag 24 september, kl: 10.05–10.20

Comments are closed.